Op basis van de VVE-indicatie voor uw peuter kunt u 4 dagdelen gebruikmaken van een VVE-plaats.

Werkende opvoeders die aan de voorwaarden van de Belastingdienst voldoen, kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen. Voor opvoeders die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben, wordt de ouderbijdrage verlaagd.

Opvoeders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag 
Als u in aanmerking komt voor de toeslagregeling, betekent dat voor u het volgende:

  • De ouderbijdrage voor de eerste twee dagdelen wordt aan u in rekening gebracht. Hiervoor kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst en maandelijks op uw eigen rekening laten storten.
  • De gemeente betaalt de ouderbijdrage voor de overige twee dagdelen volledig voor u rechtstreeks aan Spelenderwijs.
  • Het tarief voor de ouderbijdrage is door de gemeente voor 2017 vastgesteld op € 8,00 per uur.

Een proefberekening kinderopvangtoeslag maken 
Via www.toeslagen.nl kunt u alvast een proefberekening maken. Bij soort opvang kiest u 'Dagopvang' en bij soort opvanginstelling kiest u de optie 'Kindercentrum'. Op dit moment is het nog niet mogelijk om het jaar 2017 te selecteren. Wij adviseren u daarom een proefberekening te maken op basis van de keuze 2016.

Voor de proefberekening hebben wij een voorlopig urenoverzicht 2017 voor u gemaakt. Dit overzicht treft u aan in deze informatieset.

Door een proefberekening te maken, ziet u of u mogelijk voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt en welk bedrag u dan maandelijks kunt ontvangen. Het is raadzaam om deze berekening te maken.

Geen recht op toeslag? 
De (gedeeltelijke) financiering van onze voorziening voor niet werkende ouders blijft bij de gemeente. Als u geen recht op kinderopvangtoeslag heeft, kunt u hiervoor in aanmerking komen. De gemeente 'betaalt' dan een deel van de kosten voor u

Natuurlijk moet u wel kunnen aantonen dat u geen recht op de toeslag heeft. Hiertoe vult u een 'Verklaring inzake kinderopvangtoeslag' in. Deze verklaring treft u in de informatieset aan.

Ook moet u een inkomensverklaring van de Belastingdienst overleggen. Als u aangifteplichtig bent, kunt u de Verklaring geregistreerd inkomen gratis aanvragen via de belastingtelefoon: 0800-0543. Wij adviseren u zo spoedig mogelijk deze verklaring van u en uw eventuele partner aan te vragen. Indien u en/of uw eventuele partner niet aangifteplichtig bent/is, kan en zal de Belastingdienst geen Verklaring geregistreerd inkomen verstrekken. In dat geval levert u de meest recente specificatie van uw salaris of uitkering, alsmede van uw eventuele partner, in.

Als u niet in aanmerking komt voor de toeslagregeling, betekent dat voor u het volgende:

  • De ouderbijdrage voor de eerste twee dagdelen wordt aan u in rekening gebracht. Op basis van de door u verstrekte inkomensgegevens (van u en uw eventuele partner) wordt het voor u geldend tarief vastgesteld. Dit gebeurt volgens de Ouderbijdragetabel 2017 Eijsden-Margraten.
  • De gemeente betaalt een gedeelte van de kosten voor de eerste twee dagdelen én de volledige ouderbijdrage voor de overige twee dagdelen rechtstreeks voor u aan Spelenderwijs.

Spelenderwijs zorgt voor de gemeentelijke financiering. U hoeft zelf dus geen contact met de gemeente op te nemen.

Facturering en betaling 
Omdat Spelenderwijs de kosten bij vooruitbetaling in rekening brengt, ontvangt u in december 2016 de factuur voor januari 2017.

Ten behoeve van betaling ontvangt u maandelijks de factuur zoals u gewend bent. Mocht u nog geen machtiging tot automatisch incasso hebben gegeven, dan kunt u dat alsnog doen. Een machtigingsformulier treft u in de informatieset aan.

Heeft u ons al gemachtigd maandelijks de kosten te incasseren dan blijft deze machtiging ongewijzigd van kracht.