Indien van toepassing heeft u een informatieset ontvangen, afgestemd op uw persoonlijke situatie. In die informatieset treft u ook een nieuwe plaatsingsovereenkomst in tweevoud aan.

De nieuwe overeenkomst gaat in op 1 januari 2017 en vervangt uw huidige plaatsingsovereenkomst. De ondertekende plaatsingsovereenkomst en de voor u geldende documenten dient u aan ons te retourneren. De uiterste inleverdatum is in de brief vermeld.

U kunt alles inleveren op de locatie die uw peuter bezoekt of retourneren per post. Een (retour)envelop heeft u in de informatieset ontvangen. Denk u eraan om deze voldoende te frankeren?