mijn
spelenderwijs
Peuterspeelzaal & Peuteropvang
Ukkepuk - Buchten
Ankersweg 52 c
6122 ET Buchten

telefoon
046 - 485 57 41

openingstijden

maandag- t/m donderdagochtend van 8.45 - 11.15 uur


maximale groepsgrootte 16 peuters

LRK-nummer 182359487

Peutercentrum Ukkepuk is gehuisvest in basisschool Het Avontuur. Ideaal als u ervoor kiest om uw peuter straks, op 4-jarige leeftijd, door te laten stromen naar deze basisschool. Uiteraard bent u geheel vrij in uw keuze. 

Elke keer weer anders 
Niet alle dagdelen bij Ukkepuk verlopen hetzelfde. Wel bieden de pedagogisch medewerkers vaste, terugkerende onderdelen en verloopt elke ochtend in grote lijnen als volgt. Er wordt vrij gespeeld, samen gegeten, er worden liedjes gezongen, geknutseld en er wordt buiten heerlijk gespeeld. Voor de dagen dat het weer het niet toelaat, beschikken we over een mooie ruime zaal waar de peuters lekker binnen kunnen spelen.

Kringactiviteit
Elk dagdeel is er een kringactiviteit. En wordt er gezongen, verteld en geluisterd. Op een speelse manier worden taalĖ— en rekenvaardigheden gestimuleerd.

GGD-inspectierapport
Klik hier om het gepubliceerde inspectierapport te bekijken.