mijn
spelenderwijs
Peuterspeelzaal & Peuteropvang
't Soosje - Einighausen
Boschweg 70
6142 AD Einighausen

telefoon
046 - 451 37 28

openingstijden

maandag- t/m vrijdagochtend van 9.00 - 11.30 uur

VVE Puk & Ko


maximale groepsgrootte 15 peuters

LRK-nummer 173091866

Peutercentrum 't Soosje is gehuisvest op de begane grond in basisschool De leeuwerik aan de rand van Einighausen. Onze 'buren' in school zijn het KDV en de BSO. In dit nieuwe gebouw beschikt 't Soosje over een grote zaal. Er is een grote buitenruimte, apart voor de peuters èn er zijn goede parkeermogelijkheden. Handig als u uw peuter met de auto komt brengen en halen. 

Elke keer weer anders 
Niet alle dagdelen bij 't Soosje verlopen hetzelfde. Wel bieden de pedagogisch medewerkers vaste, terugkerende onderdelen en verloopt elke ochtend in grote lijnen als volgt. Er wordt vrij gespeeld, samen gegeten, er worden liedjes gezongen en geknutseld. En natuurlijk wordt er - als het weer het toestaat - buiten heerlijk gespeeld. We beschikken over een fijne speelplaats met klimtoestel en zandbak. Deze buitenplaats delen we met de kleintjes van het KDV.

Kringactiviteit
Elke ochtend is er een kringactiviteit. En wordt er gezongen, verteld en geluisterd. Op een speelse manier worden taalĖ— en rekenvaardigheden gestimuleerd. 

Oudercommissie
Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met u. Daarom doen we ons uiterste best om voor elke locatie van Spelenderwijs een oudercommissie in te stellen. 
Onze locatie heeft, samen met KDV de Leeuwerik en BSO de Leeuwerik, een actieve oudercommissie.

Aansluitend aanbod
Het aanbod van het peutercentrum sluit aan bij KDV de Leeuwerik. Bezoekt uw peuter 't Soosje? Dan is uw kind aansluitend welkom bij KDV de Leeuwerik.

GGD-inspectierapport
Klik hier om het gepubliceerde inspectierapport te bekijken.