mijn
spelenderwijs
Peuterspeelzaal & Peuteropvang
't Keitje - Stein
Dieterenstraat 2
6171 JK Stein

telefoon
046 - 435 20 10

openingstijden

maandag- t/m vrijdagochtend van 8.30 - 11.30 uur

VVE Speelplezier


maximale groepsgrootte 16 peuters

LRK-nummer 109781211

Peutercentrum ‘t Keitje is gehuisvest in OBS de Maaskei in Stein. Een ideale keuze voor uw kind als een ouder broertje of zusje ook al op deze basisschool zit en ook fijn voor uw peuter als hij of zij, straks op 4-jarige leeftijd, doorstroomt naar deze basisschool. Maar dat hoeft niet. U bent geheel vrij in het kiezen van een basisschool.

Gezellig en leerzaam
De pedagogisch medewerkers van ’t Keitje zijn zeer ervaren en zorgen ervoor dat het elke keer weer heel gezellig is. Er wordt gewerkt met thema’s. Dat maakt een ochtend bij 't Keitje afwisselend en het leert de peuters om creatief bezig te zijn, met elke keer weer andere materialen.

Uiteraard wordt er ook elke keer vrij gespeeld, wordt er samen gegeten, worden er liedjes gezongen en wordt er heerlijk buiten gespeeld .

Kringactiviteit
Een vast onderdeel van elke ochtend is de kringactiviteit; de peuters gaan samen in een kring gaan zitten en spelen het voorbeeldspel. Met dit spel worden de peuters geprikkeld om nieuwe woorden te leren en te begrijpen.

GGD-inspectierapport
Klik hier om het gepubliceerde inspectierapport te bekijken.