mijn
spelenderwijs
Peuterspeelzaal & Peuteropvang
't Huёpke - Gronsveld
Gronsvelder Kerkplein 10
6247 CM Gronsveld

telefoon
043 - 408 26 39

openingstijden

maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdag ochtend
van 8.45 - 11.45 uur

VVE speelplezier


maximale groepsgrootte 15 peuters

LRK-nummer 206904691

Peutercentrum ’t Huëpke is gevestigd in MFA Ien de Bleuij aan het Gronsvelder Kerkplein. Hier bevindt zich ook Basisschool St. Martinus. De ingang voor de peuters is aan de linkerkant op het schoolplein. Het peutercentrum is naast de groepen 1 en 2 van de basisschool.

Bij 't Huëpke is elke ochtend anders. Wel bieden de pedagogisch medewerkers vaste, terugkerende onderdelen en verloopt elke ochtend in grote lijnen als volgt. Er wordt samen gegeten, er worden liedjes gezongen, geknutseld en er wordt - als het weer het toelaat buiten -heerlijk gespeeld.

Als het weer het niet toe laat om buiten te spelen dan is er elke ochtend de gelegenheid om van de inpandige gymzaal gebruik te maken.

Speelplezier
Iedere dag wordt er gespeeld aan de hand van de methode Speelplezier. Elke ochtend is er een kringactiviteit, er wordt gezongen, verteld en geluisterd. Aan de hand van de Speelplezierthema’s worden op een speelse manier taal˗ en rekenvaardigheden gestimuleerd.

Open deuren
Het peutercentrum heeft twee mooie groepslokalen. Deze staan via een (smalle) opening in verbinding met elkaar. Ertussen in ligt de verschoonruimte.
Door de open verbinding is er een nauwe samenwerking tussen de pedagogisch medewerkers.
De peuters hebben een vaste groep in een vast lokaal met een vaste pedagogisch medewerker. Tussen 8.45 uur en 9.30 uur mogen alle peuters in beide lokalen spelen. Bij slecht weer is dat ook mogelijk vanaf 11.15 uur. Als het weer het niet toe laat om buiten te spelen dan maken de peuters gebruik van de inpandige gymzaal tussen 10.15 uur en 10.45 uur.

Er zijn geen tussendeuren, waardoor de activiteiten zoals het kringgesprek zodanig gepland en afgestemd worden dat de twee groepen geen “geluidsoverlast” van elkaar hebben. Deze groepsgebonden activiteiten vinden plaats tussen 9.30 uur en 11.15 uur.

Oudercommissie
Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met u. Daarom doen we ons uiterste best om voor elke locatie van Spelenderwijs een oudercommissie in te stellen. 
Onze locatie heeft samen met BSO Gronsveld een actieve oudercommissie.

GGD-inspectierapport
Klik hier om het gepubliceerde inspectierapport te bekijken.