mijn
spelenderwijs
Peuterspeelzaal & Peuteropvang
't Hummelke - Geleen (Oud Geleen)
Eloystraat 1
6166 XM Geleen

telefoon
046 - 475 75 81

openingstijden

maandag- t/m vrijdagochtend van 9.30 - 12.00 uur.
maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 13.15 - 15.45 uur

VVE Puk & Ko


maximale groepsgrootte 16 peuters

LRK-nummer 592067890

Het peutercentrum deelt het gebouw samen met de buitenschoolse opvang Tinkeltime en is gelegen bij de basisschool in Oud Geleen. Onze ingang treft u aan de achterkant van het gebouw. 

Een dag bij ons
Natuurlijk verloopt niet één ochtend of middag hetzelfde. Wel hebben we een vaste dagindeling. Leerzame activiteiten, kringgesprek, samen eten, een liedje zingen, fruit eten en een sapje drinken. En natuurijk naar hartenlust rennen, fietsen, glijden of aan de zandtafel spelen in onze grote ravotruimte. Het spreekt vanzelf dat bij goed weer een groot gedeelte van het dagdeel zich buiten afspeelt. We hebben een eigen buitenspeelgelegenheid met een zandbak. Bij warm weer zetten we de watertafel buiten en kunnen de peuters lekker met water spetteren.

En dan, bijna naar huis
We sluiten elk dagdeel af met een groepsactiviteit, zoals een kringspelletje, liedjes zingen of een verhaaltje voorlezen. Ten slotte zingen we nog een afscheidsliedje voordat u uw peuter weer komt ophalen.

Oudercommissie
Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met u. Daarom doen we ons uiterste best om voor elke locatie van Spelenderwijs een oudercommissie in te stellen. Voor onze locatie is een oudercommissie in oprichting.

GGD-inspectierapport
Klik hier om het gepubliceerde inspectierapport te bekijken.