mijn
spelenderwijs
Peuterspeelzaal & Peuteropvang
Rakkertjes - Born
Putstraat 107
6121 LH Born

telefoon
046 - 485 22 79

openingstijden

maandag- t/m vrijdagochtend van 8.45 - 11.15 uur

VVE Puk & Ko


maximale groepsgrootte 16 peuters

LRK-nummer 158641954

Peutercentrum Rakkertjes is gehuisvest in in basisschool Swentibold. Ideaal als u ervoor kiest om uw peuter straks, op 4-jarige leeftijd, door te laten stromen naar deze basisschool. Uiteraard bent u geheel vrij in uw keuze. 

Elke keer weer anders 
Niet alle dagdelen bij Rakkertjes verlopen hetzelfde. Wel bieden de pedagogisch medewerkers vaste, terugkerende onderdelen en verloopt elke ochtend in grote lijnen als volgt. Er wordt vrij gespeeld, samen gegeten, er worden liedjes gezongen, geknutseld en er wordt - bij mooi weer buiten op de grote speelplaats - heerlijk gespeeld. Als het weer het niet toelaat, kunnen de peuters in de grote zaal binnen lekker ravotten.

Kringactiviteit
Elk dagdeel is er een kringactiviteit. En wordt er gezongen, verteld en geluisterd. Op een speelse manier worden taalĖ— en rekenvaardigheden gestimuleerd.

GGD-inspectierapport
Klik hier om het gepubliceerde inspectierapport te bekijken.