mijn
spelenderwijs
Peuterspeelzaal & Peuteropvang
Peuterland - Urmond
Middenveld 1
6129 PR Urmond

telefoon
046 - 435 08 40

openingstijden

maandag- t/m vrijdagochtend van 8.30 - 11.30 uur

VVE Speelplezier


maximale groepsgrootte 16 peuters

LRK-nummer 278202858

Peutercentrum Peuterland is vanaf schooljaar 2015-2016 gehuisvest in basisschool De Maaskei.
De ingang is dezelfde als de onderbouw. Het is een prachtige ruimte, gesitueerd in de onderbouw. Het lokaal gaan we delen met de buitenschoolse opvang van Kidts. Hierdoor ontstaat er  naast de samenwerking met school ook een mooie samenwerking met Kidts. De ruimte wordt zo ingedeeld dat er voor alle  kinderen een uitdagende spelomgeving ontstaat.

Vertrouwd
Bij Peuterland zijn elke ochtend dezelfde pedagogisch medewerkers aanwezig. Dit geeft uw peuter een vertrouwd gevoel. Met name de eerste weken is het bezoek aan de peuteropvang voor een 2-jarige immers elke keer weer spannend en enerverend. Maar misschien is troosten helemaal niet nodig en voelt uw peuter zich al snel helemaal blij bij Peuterland.

Elke keer weer anders
Niet elke ochtend verloopt hetzelfde bij Peuterland. Wel bieden de pedagogisch medewerkers vaste, terugkerende onderdelen en verloopt elke ochtend in grote lijnen als volgt. Er wordt vrij gespeeld, samen gegeten, er worden liedjes gezongen, geknutseld en er wordt vooral ook heerlijk buiten gespeeld op de uitdagende speelplaats.

Kringactiviteit
De ochtend wordt afgesloten met een kringactiviteit En wordt er  gezongen, verteld en geluisterd. Op een speelse manier worden taalĖ— en rekenvaardigheden gestimuleerd. Een mooie en rustige manier om een enerverende ochtend af te sluiten.

GGD-inspectierapport
Klik hier om het gepubliceerde inspectierapport te bekijken.