mijn
spelenderwijs
Kinderdagverblijf (KDV)
KDV Reuzepas - Geleen (Zuid)
Verdistraat 25
6164 CK Geleen

telefoon
06 - 15 66 73 38

openingstijden

maandag t/m vrijdag van 7.00 - 18.30 uur
tijdens vakanties van 7.00 - 18.30 uur

 


maximale groepsgrootte 16 kindplaatsen per dag

LRK-nummer 104465785

Kinderopvang Reuzepas is gevestigd in het IKC Reuzepas in Geleen. Het IKC Reuzepas is een prachtig, nieuw gebouw, waarin o.a.de volgende faciliteiten gehuisvest zijn: een peutercentrum, logopedie, ergotherapie en huiswerkbegeleiding. De kinderopvang bestaat uit een Buitenschoolse Opvang en een Kinderdagverblijf. Doordat alles zich in hetzelfde gebouw bevindt, is er een nauwe samenwerking. Opvang op maat is het streven.

Spelend leren bij KDV Reuzepas
KDV Reuzepas biedt opvang aan kinderen, in een zogenoemde verticale groep, van 0 tot 4 jaar. Aan de hand van de methode Speelplezier wordt o.a. de taalvaardigheid van de kinderen optimaal gestimuleerd. Ook is het belangrijk dat uw kind heerlijk kan spelen, ravotten en leert van andere kinderen. De pedagogisch medewerkers volgen een dagprogramma waarin allerlei activiteiten worden aangeboden aan de hand van de methode Speelplezier, zodat alle ontwikkelingsgebieden van uw kind gestimuleerd worden. Voor baby’s geldt dat het ritme van thuis wordt aangehouden.
Ook beschikt KDV Reuzepas over een mooie buitenruimte waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen en rennen. De buitenruimte heeft een speciale babyhoek, waar de allerkleinsten op een zachte ondergrond veilig en afgeschermd van de rondrennende peuters kunnen spelen.

Ideeën zijn welkom
In overleg met u zorgen de vaste pedagogisch medewerkers ervoor dat uw kind zich welkom en veilig voelt. Mocht u zelf nog ideeën hebben... alle ideeën zijn welkom.

Oudercommissie
Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met u. Daarom doen we ons uiterste best om voor elke locatie van Spelenderwijs een oudercommissie in te stellen. 
Onze locatie heeft samen met peutercentrum Robbedoes en BSO Reuzepas een actieve oudercommissie.

GGD-inspectierapport
Klik hier om het gepubliceerde inspectierapport te bekijken.