mijn
spelenderwijs
Kinderdagverblijf (KDV)
KDV De Bron - Neerbeek
Beijensweide 19
6191 EK Neerbeek

telefoon
046 - 437 99 17

openingstijden

maandag t/m vrijdag van 7.00 - 18.30 uur

LRK-nummer 338781602

Kinderdagverblijf De Bron is gevestigd in Brede School De Bron in Neerbeek. KDV De Bron biedt opvang voor baby's en peuters van 0 tot 4 jaar aan. Er zijn vier groepen: twee babygroepen voor kinderen van 0 tot 2 jaar en twee groepen voor kinderen van 2 tot 4 jaar. In de peutergroepen wordt gewerkt met de methodiek Uk en Puk; het aanbod is gericht op een goede voorbereiding op de basisschool.

Veilig en vertrouwd
De kinderen zijn ingedeeld in vaste stamgroepen en alle groepen worden begeleid door vaste pedagogisch medewerkers. Wel zo fijn dat u en uw kind altijd dezelfde gezichten zien.

Activiteiten
Bij KDV De Bron kunnen alle kinderen, spelen, zingen, verhaaltjes lezen, knutselen, gymen en buiten spelen, mits het weer dat toelaat. Wel kennen de dagen een vast dagprogramma. Dat biedt de kinderen vertrouwen en houvast. 

Opvang op maat
Bij KDV De Bron kunt u kiezen tussen kinderopvang zonder of met vakantieopvang in de schoolvakanties, afgestemd op en passend bij uw persoonlijke wensen. 

U kunt kiezen uit het volgende aanbod op basis van 40 weken opvang per jaar:
1. KDV 40 weken, zonder opvang in de schoolvakanties.
2. KDV 46 weken, inclusief 6 weken vakantieopvang in de kleine vakanties.
3. KDV 49 weken, inclusief 9 weken vakantieopvang, waarvan alle kleine vakanties en 3 weken in de zomervakantie.
4. KDV 52 weken, inclusief alle vakanties.

Wij bieden u aanvullend de volgende mogelijkheden aan op basis van 52 weken opvang per jaar:
5. KDV 52 weken; inclusief 3 weken vakantie op te nemen in hele weken naar eigen keuze. U betaalt bij dit aanbod voor 49 weken opvang.
6. KDV 52 weken, inclusief 6 weken vakantie op te nemen in hele weken naar eigen keuze. U betaalt bij dit aanbod voor 46 weken opvang.

Wilt u gebruikmaken van KDV op basis van 52 weken opvang per jaar, zoals vermeld bij 5 of 6? Dan dient u de weken waarin uw kind ons KDV niet zal bezoeken uiterlijk 1 maand van tevoren door te geven op locatie.

Als u kiest voor opvang tijdens schoolvakanties dan is uw kind welkom op de overeengekomen dagen en tijden.

Doorstroom naar de basisschool
Veel kinderen die KDV De Bron bezoeken stromen door naar de basisschool in hetzelfde gebouw. Veel kinderen én opvoeders vinden dat prettig. Het geeft ze een vertrouwd gevoel.

Oudercommissie
Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met u. Daarom doen we ons uiterste best om voor elke locatie van Spelenderwijs een oudercommissie in te stellen. 
Onze locatie heeft samen met peuterspeelzaal De Bron en BSO De Bron een actieve oudercommissie.

GGD-inspectierapport
Klik hier om het gepubliceerde inspectierapport te bekijken.

Kennismaken
Zoekt u veilige en vertrouwde opvang voor uw kind bij u in de buurt? Kom dan een keer een kijkje nemen. U bent samen met uw kind van harte welkom.