mijn
spelenderwijs
Peuterspeelzaal & Peuteropvang
Jip en Janneke - Munstergeleen
Burg. Smeetsstraat 3
6151 GM Munstergeleen

telefoon
046 - 452 23 90

openingstijden

maandag- t/m vrijdagochtend van 8.30 - 11.00 uur
dinsdag- en donderdagmiddag van 13.00 - 15.30 uur

VVE Puk & Ko


maximale groepsgrootte 16 peuters

LRK-nummer 158308906

Jip en Janneke is een mooie, nieuwe locatie met een aparte buitenruimte. Het peutercentrum is gehuisvest in de basisschool in Munstergeleen. Ideaal als u ervoor kiest om uw peuter straks, op 4-jarige leeftijd, door te laten stromen naar deze basisschool. Uiteraard bent u geheel vrij in uw keuze. 

Elke keer weer anders 
Niet alle dagdelen bij Jip en Janneke verlopen hetzelfde. Wel bieden de pedagogisch medewerkers vaste, terugkerende onderdelen en verloopt elke ochtend in grote lijnen als volgt. Er wordt vrij gespeeld, samen gegeten, er worden liedjes gezongen, geknutseld en er wordt buiten heerlijk gespeeld.

Kringactiviteit
Elk dagdeel is er een kringactiviteit. En wordt er gezongen, verteld en geluisterd. Op een speelse manier worden taalĖ— en rekenvaardigheden gestimuleerd.

GGD-inspectierapport
Klik hier om het gepubliceerde inspectierapport te bekijken.