mijn
spelenderwijs
Peuterspeelzaal & Peuteropvang
Humpie Dumpie - Margraten
Pres. Kennedystraat 44
6269 CC Margraten

telefoon
043 - 458 26 19

openingstijden

maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.45 - 11.45 uur
woensdagochtend van 8.45 - 12.15 uur

VVE speelplezier


maximale groepsgrootte 16 peuters

LRK-nummer 217415799

Peutercentrum Humpie Dumpie is gevestigd in de Multifunctionele Accomodatie van Margraten. Een prachtig gebouw onder andere ook Basisschool Maurice Rose, het Centrum voor Kind en Gezin en de Heuvelland bibliotheek zijn gevestigd. De ingang van Humpie Dumpie is aan de Beatrixlaan.

Speelplezier
In de groep van Humpie Dumpie wordt gewerkt met de methode Speelplezier. De pedagogisch medewerkers zijn al jaren gespecialiseerd in deze wijze van voorschoolse educatie. Ze zorgen voor vaste, terugkerende Speelplezieractiviteiten.
Iedere ochtend verloopt in grote lijnen als volgt: er wordt gestart met het kringgesprek waarin liedjes worden gezongen en verteld en geluisterd wordt naar elkaar aan de hand van het Speelplezier thema. Daarna kunnen de peuters knutselen, of spelen in de diverse speelhoeken. Er wordt samen fruit gegeten aan de tafel, en daarna wordt er buiten gespeeld. De inrichting van de diverse speelhoeken wordt telkens aangepast aan het thema van Speelplezier.

Extra speelruimte
Humpie Dumpie beschikt over een eigen gymzaal met een klim- en glijtoestel voor peuters. Buiten de groepsruimte hebben we nog meer extra speelruimte in de hal. Doordat de groepen 1 en 2 van BS Maurice Rose in dezelfde hal gevestigd zijn, is er een nauwe samenwerking met de basisschool.

Oudercommissie
Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met u. Daarom doen we ons uiterste best om voor elke locatie van Spelenderwijs een oudercommissie in te stellen. 
Onze locatie heeft samen met BSO Margraten een actieve oudercommissie.

GGD-inspectierapport
Klik hier om het gepubliceerde inspectierapport te bekijken.