mijn
spelenderwijs
Peuterspeelzaal & Peuteropvang
De Kleine Beer - Geleen (Centrum)
Molenstraat 42A
6161 CV Geleen

telefoon
046 - 474 09 28

openingstijden

maandag- t/m vrijdagochtend van 8.45 - 11.15 uur
maandag- en dinsdagmiddag van 12.45 - 15.15 uur

VVE Puk & Ko


maximale groepsgrootte 16 peuters

LRK-nummer 233488030

De Kleine Beer is gevestigd in basisschool Sterrenrijk in het centrum van Geleen. Er wordt nauw samengewerkt met deze basisschool. Ideaal als u straks, als uw peuter 4 wordt, kiest voor basisschool Sterrenrijk. Uiteraard bent u geheel vrij in uw keuze.

Twee jaar ongedwongen spelen en spelenderwijs heel veel leren
Uw peuter kan bij ons twee jaar heerlijk ongedwongen spelen, knutselen, in de poppenhoek spelen, en nieuw speelgoed ontdekken. Vaste onderdelen van elk dagdeel zijn thematische (kring)activiteiten, gezellig samen eten en samen bewegen. Dat laatste is bij De Kleine Beer heel belangrijk: Elk dagdeel maken we gebruik van de gymzaal of onze eigen buitenruimte om lekker te bewegen. 

Wij werken met thema’s uit de methode Puk en Ko. Onze pop Puk helpt peuters en medewerkers bij het spel en het spelenderwijs leren van nieuwe begrippen. Thema’s die in de loop van een jaar aan bod komen gaan o.a. over kleding, eten, ziek zijn en de seizoenen. Ook bij Sinterklaas, Kerstmis en Pasen staan wij stil. Onze locatie wordt elke keer passend aangekleed en de ouders ontvangen over elk thema een ouderbulletin. Leuk en goed om te weten wat wij doen, maar ook handig. U krijgt tips om thuis zelf met uw peuter met het thema aan de slag te gaan.

Oudercommissie
Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met u. Daarom doen we ons uiterste best om voor elke locatie van Spelenderwijs een oudercommissie in te stellen. Voor onze locatie is samen met BSO Sterrenrijk een oudercommissie in oprichting.

GGD-inspectierapport
Klik hier om het gepubliceerde inspectierapport te bekijken.