mijn
spelenderwijs
Peuterspeelzaal & Peuteropvang
De Den - Mheer
Burgemeester Beckersweg 45
6261 NX Mheer

telefoon
06 - 25 39 52 00

openingstijden

maandag-, woensdag-, donderdag en vrijdagochtend van 8.30 - 11.30 uur

VVE speelplezier


maximale groepsgrootte 16 peuters

LRK-nummer 199800273

Peuterspeelzaal 't Boemelèrke en Peuterspeelzaal Noorbeek zijn per 5 september 2016 samengevoegd. Daarbij hoort ook een nieuwe naam: peutercentrum De Den. Alle peuters van Mheer, Noorbeek, Banholt en omstreken zijn welkom. Het peutercentrum biedt een speelse en goede voorbereiding op het basisonderwijs.
Het peutercentrum is samen met de basisschool onderdeel van kindcentrum De Den.

Elke keer weer anders 
Niet alle dagdelen bij De Den verlopen hetzelfde. Wel bieden de pedagogisch medewerkers vaste, terugkerende onderdelen en verloopt elke ochtend in grote lijnen als volgt. Er wordt samen gegeten, er worden liedjes gezongen, geknutseld en er wordt - bij mooi weer buiten - heerlijk gespeeld.

Dagelijkse activiteiten
Bij De Den wordt gewerkt aan de hand van de thema’s van Speelplezier, zoals “ik voel me niet zo lekker” waarin het thema ziek zijn aan bod komt. Maar ook Rupsje Nooitgenoeg is een geliefd thema, waarbij bijvoorbeeld een uitstapje naar de plaatselijke supermarkt en boer georganiseerd wordt om de peuters nog meer te laten ontdekken rondom groente en fruit.

Elke ochtend is er een kringactiviteit. En wordt er gezongen, verteld en geluisterd. Op een speelse manier worden taal- en rekenvaardigheden gestimuleerd. De speelplezierthema’s staan hierbij centraal.

Peutercentrum De Den besteedt veel aandacht aan plaatselijke tradities. Ook hebben de pedagogisch medewerkers oog voor de seizoenen en de natuur.

Oudercommissie
Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met u. Daarom doen we ons uiterste best om voor elke locatie van Spelenderwijs een oudercommissie in te stellen. 
Onze locatie heeft samen met BSO De Den een actieve oudercommissie.

GGD-inspectierapport
Klik hier om het gepubliceerde inspectierapport te bekijken.