mijn
spelenderwijs
Buitenschoolse opvang (BSO)
BSO Reuzepas - Geleen (Zuid)
Verdistraat 25
6164 CK Geleen

telefoon
06 27 24 53 02

openingstijden

maandag, dinsdag en donderdag van 7.00 - 8.45 uur en van 15.15 - 18.30 uur
woensdag van 7.00 - 8.45 uur en van 12.30 - 18.30 uur
vrijdag van 7.00 - 18.30 uur
tijdens vakanties van 7.00 - 18.30 uur, samengevoegd met BSO de Kluis


maximale groepsgrootte 20 kindplaatsen per dag

LRK-nummer 387849178

Kinderopvang Reuzepas is gevestigd in het IKC Reuzepas van Geleen. Het IKC Reuzepas is een prachtig, nieuw gebouw, waarin o.a.de volgende faciliteiten gehuisvest zijn: een peuterspeelzaal, logopedie, ergotherapie en huiswerkbegeleiding. De kinderopvang bestaat uit een Buitenschoolse Opvang en een Kinderdagverblijf. Doordat alles zich in hetzelfde gebouw bevindt, is er een nauwe samenwerking. Opvang op maat is het streven.

Voor- en Buitenschoolse Opvang Reuzepas
Bij de VSO en BSO zijn kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar buiten schooltijden welkom in een knusse, huiselijke ruimte in het gebouw.  Er worden allerlei activiteiten georganiseerd en in overleg met school wordt een activiteitenprogramma gemaakt.
De BSO beschikt over een gymzaal met een klim- en glijtoestel, een grote buitenspeelplaats en een klein knus binnenplaatsje met een picknicktafel. Fijne mogelijkheden om energie kwijt te raken terwijl de motoriek gestimuleerd wordt.

Ideeën zijn welkom
De vaste pedagogisch medewerkers zorgen in overleg met u ervoor dat uw kind zich welkom en veilig voelt. Mocht u zelf nog ideeën hebben... alle ideeën zijn welkom.

Oudercommissie
Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met u. Daarom doen we ons uiterste best om voor elke locatie van Spelenderwijs een oudercommissie in te stellen. 
Onze locatie heeft samen met KDV Reuzepas en peutercentrum Robbedoes een actieve oudercommissie.

GGD-inspectierapport
Klik hier om het gepubliceerde inspectierapport te bekijken.