mijn
spelenderwijs
Buitenschoolse opvang (BSO)
BSO De Kluis - Geleen (Kluis)
Meeuwenlaan 4
6165 SW Geleen

telefoon
06 36 08 31 55

openingstijden

maandag en vrijdag van 7.00 - 8.30 uur en van 12.15 - 19.00 uur
dinsdag en donderdag van 7.00 - 8.30 uur en van 15.30 - 19.00 uur
woensdag: gesloten, de kinderen worden opgevangen in BSO de Reuzepas
In de vakanties zijn geopend van 7.00 - 19.00, samengevoegd met BSO de Reuzepas


maximale groepsgrootte 20 kindplaatsen per dag

LRK-nummer 897816936

BSO De Kluis is gevestigd in basisschool De Kluis in Geleen. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar zijn welkom bij BSO De Kluis. BSO De Kluis heeft één stamgroep die wordt begeleid door vaste pedagogisch medewerkers. Voor uw kind en voor u wel zo vertrouwd.

De activiteiten sluiten aan bij de leeftijd van de kinderen. Spelen in de speelhoeken hoort daar natuurlijk ook bij.

BSO de Kluis werkt tijdens alle schoolvakanties nauw samen met BSO de Reuzepas in Geleen Zuid (Verdistraat 25). Alle kinderen worden dan samen opgevangen bij de Reuzepas. Hierdoor zijn vaker twee pedagogisch medewerkers aanwezig, waardoor er meer mogelijkheden zijn om leuke activiteiten uit te voeren met de kinderen. Ook ontmoeten de kinderen andere speelkameraadjes. Bovendien is de keuze in activiteiten groter.

In de zomervakantie plannen we grotere activiteiten zoals uitstapjes naar Steinerbos en de speeltuin, maar er worden ook leuke spellenmiddagen, sportdagen, enzovoort op het schoolplein georganiseerd.

Oudercommissie
Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met u. Daarom doen we ons uiterste best om voor elke locatie van Spelenderwijs een oudercommissie in te stellen. 
Onze locatie heeft samen met KDV De Kluis een actieve oudercommissie.

GGD-inspectierapport
Klik hier om het gepubliceerde inspectierapport te bekijken.