Bezig met laden...

feiten en cijfers / ANBI

Stichting Spelenderwijs is gevestigd te Geleen, en maakt deel uit van MIK & PIW Groep. Tot de groep behoren verder:

  • MIK Kinderopvang
  • Stichting Partners in Welzijn
  • Stichting Ecsplore
  • Stichting Knooppunt Informele Zorg
  • Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek

ANBI

Stichting Spelenderwijs is een 'algemeen nut beogende instelling': een ANBI. Een ANBI moet onderstaande informatie publiceren op haar website.

Naam van de organisatie: Stichting Spelenderwijs
RSIN/fiscaal nummer: 809304570
Voor de contactgegevens: klik hier
Voor het pedagogisch beleidsplan: klik hier
Voor het beleidsplan: klik hier.

doelstelling

Het doel van stichting Spelenderwijs wordt als volgt omschreven:

  • het voorzien in kinderopvang en in het al hetgeen daarmee verband houdt of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord;
  • het oprichten, exploiteren, en behartigen van de belangen van één (1) of meer maatschappelijke instellingen op het gebied van kinderopvang en van organisaties of voorzieningen die voor de kinderopvang op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn;
  • als aanvulling op de thuissituatie, een veilige maar uitdagende omgeving aanbieden waar kinderen zich onder professioneel toezicht kunnen ontwikkelen, spelen en leren;
  • het verrichten van al die activiteiten die overigens rechtstreeks of zijdelings verband houden met en kunnen bijdragen aan te verwezenlijking van de doelstelling van de Stichting, daaronder begrepen activiteiten inzake financiering en onroerende zaken.

bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door het bestuur van de stichting MIK & PIW Groep. De bestuurder is de heer Raymond Clement.

financiële verantwoording

Stichting Spelenderwijs geeft u graag inzicht in haar financiën. U kunt de meest recente jaarrekening downloaden en bekijken. Het directie- en bestuursverslag is opgenomen in de jaarrekening.

CAO en beloningsbeleid

De voor de medewerkers van Stichting Spelenderwijs van toepassing zijnde CAO is de CAO Kinderopvang.