mijn
spelenderwijs
29 | 01 | 2016

Wist u dat... de GGD elke locatie van Spelenderwijs jaarlijks inspecteert

Elke locatie van Spelenderwijs wordt jaarlijks bezocht door de GGD. Zij controleren of we doen wat we zeggen en of elke locatie voldoet aan de gestelde eisen en criteria. De inspecties voor dit jaar zijn inmiddels van start gegaan. 

Na elke inspectie stelt de GGD een rapport op. Zo kunt u de resultaten zien van onze inspanningen én bent u ervan verzekerd dat u uw kind met een vertrouwd gevoel naar Spelenderwijs kunt brengen.
Het inspectierapport kunt u per locatie raadplegen via de betreffende locatiepagina op deze website. 
Ook worden de rapporten gepubliceerd bij de locatievermeldingen in het LRK, het Landelijk Register Kinderopvang.