Bezig met laden...
01042015
Wijzigingen openingstijden en financiering VVE in de gemeente Stein

Met ingang van 1 april 2015 is in de gemeente Stein een nieuwe verordening voor peuterprogramma's van toepassing. Dit is van invloed op de openingstijden van een aantal locaties en op de financiering van VVE-plaatsen.

Ruimere openingstijden
Een van de voorschriften van deze nieuwe verordening is 'het aanbieden in twee dagdelen voor tenminste zes uur per week van een peuterprogramma aan een peuter'.
Dit biedt Spelenderwijs de gelegenheid de openstelling van een aantal locaties te wijzigen en daarmee beter aan te sluiten op de tijden van de basisschool; een wens die in het verleden al door veel opvoeders kenbaar is gemaakt.

Wat verandert er per 1 april 2015 met betrekking tot de openingstijden?

  • De peutercentra - m.u.v. 't Speelheukse en Kerenshöfke - zijn 3 uur per dagdeel geopend; de nieuwe openingstijd is 08.30 tot 11.30 uur.
  • Peutercentrum 't Keitje is 1 extra dagdeel, op woensdagochtend, geopend.
  • De kosten die Spelenderwijs opvoeders in rekening brengt, zijn gebaseerd op de nieuwe openstellingstijden per dagdeel.

De nieuwe openingstijden kunt u lezen op de betreffende locatiepagina.

Wijziging financiering VVE-plaatsen
Daarnaast verandert per 1 april 2015 de financiering van VVE-plaatsen. Het Rijk draagt via de toeslagregeling bij in de kosten. De gemeente draagt alleen nog de financiële verantwoordelijkheid voor die peuters die geen gebruik kunnen maken van de toeslagregeling. De kosten voor een VVE-plaats van een peuter worden dus afhankelijk van of een opvoeder wel of niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

Wat verandert er per 1 april 2015 met betrekking tot de kosten van VVE-plaatsen?

  • Ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag betalen € 0,32 per uur voor een VVE-plaats.
  • Werkende ouders moeten kinderopvangtoeslag aanvragen via de Belastingdienst. Het uurtarief van een VVE-plaats voor opvoeders die voor de toeslag in aanmerking komen, bedraagt € 6,84.
  • Spelenderwijs brengt de kosten maandelijks rechtstreeks aan de opvoeders in rekening, op basis van het aantal overeengekomen uren.
  • Basisschoolvakanties en algemeen erkende feestdagen worden bij berekening van de maandelijkse kosten buiten beschouwing gelaten en dus niet in rekening gebracht. De hoogte van de maandelijkse factuur kan hierdoor variëren.
  • De kosten die Spelenderwijs opvoeders in rekening brengt, zijn gebaseerd op de nieuwe openstellingstijden per dagdeel.

Bekijk in deze beslisboom eenvoudig welke situatie voor u van toepassing is.

Wat verandert er niet?
Bij 't Speelheukske blijven de openingstijden ongewijzigd tot en met het einde van dit schooljaar. Op deze locatie wordt bovendien geen VVE-programma aangeboden.
Ook bij het Kerenshöfke veranderen de openingstijden niet; deze locatie blijft 3,25 uur per dagdeel geopend.