Bezig met laden...
12102015
Wijziging financiering VVE-plaatsen in Sittard-Geleen per 01.01.2016

De financiering van een VVE-plaats in Sittard-Geleen wordt met ingang van 1 januari 2016 gedeeltelijk onder de kinderopvangtoeslag gebracht. De kosten die de opvoeder gaat betalen, zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Opvoeders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag
Voor opvoeders die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben, wordt de ouderbijdrage verlaagd. Met ingang van 1 januari 2016 betaalt u 0,32 per uur. De overige kosten van de VVE-plaats worden door de gemeente betaald.

Natuurlijk moet u wel kunnen aantonen dat u geen recht op kinderopvangtoeslag heeft. Dat is bijvoorbeeld het geval als u alleenstaand bent en niet werkt, niet studeert, geen inburgeringscursus volgt of geen traject volgt om aan het werk te komen. Of als u een partner heeft maar één van uw beiden niet werkt, niet studeert, geen inburgeringscursus volgt of geen traject volgt om aan het werk te komen.

Opvoeders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag
Voor werkende opvoeders waarvan een peuter gebruik maakt of gaat maken van een VVE-plaats verandert de financiering ook. Met ingang van 1 januari 2016 wordt ook het uurtarief aangepast.Dit betekent het volgende:

  • De gemeente betaalt 5 uur volledig voor u rechtstreeks aan Spelenderwijs.
  • Werkende opvoeders die aan de voorwaarden van de Belastingdienst voldoen, kunnen voor de overige 5 uur per week kinderopvangtoeslag aanvragen. Deze toeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst en maandelijks op uw eigen rekening laten storten.
  • Het tarief is met ingang van 1 januari 2016 6,89 per uur.

Belangrijk
U moet de kinderopvangtoeslag zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Doe dit zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 3 maanden na de wijzigingsdatum 1 januari 2016. Omdat het aantal uur opvang per maand kan variëren, adviseren wij u de toeslag aan te vragen op basis van het gemiddeld aantal uur per maand. Zo voorkomt u dat u achteraf toeslag moet terugbetalen aan de Belastingdienst.

Voor uw aanvraag heeft u de volgende gegevens nodig:
• het gemiddeld aantal uur
• het uurtarief
• Het LRK-nummer van de locatie die uw peuter bezoekt

Maandelijkse factuur
Basisschoolvakanties en algemeen erkende feestdagen worden bij berekening van de maandelijkse kosten buiten beschouwing gelaten en dus niet aan u in rekening gebracht. De hoogte van de maandelijkse factuur kan hierdoor verschillen. De maandelijkse factuur ontvangt u via Mijn Spelenderwijs of per post.

Vragen?
Opvoeders die een overeenkomst met Spelenderwijs hebben, zijn persoonlijk geïnformeerd over deze wijzigingen.
Wellicht moet u nog een keuze maken voor een peuterspeelzaal of peutercentrum en heeft u vragen over de informatie in dit bericht. Dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.