Bezig met laden...
09112015
Week tegen kindermishandeling van 16 t/m 21 november 2015

Spelenderwijs biedt professionele opvang aan in een omgeving met een prettige en ontspannen sfeer waarin elk kind zichzelf kan zijn. Respect, ruimte & vertrouwen en veiligheid & geborgenheid zijn kernwaarden in het dagelijks handelen van alle pedagogisch medewerkers.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Elke kinderopvangorganisatie is wettelijk verplicht een meldcode te hanteren, en haar medewerkers hierin te scholen en te ondersteunen bij het gebruik van de meldcode. Uiteraard voldoet Spelenderwijs aan deze verplichting; wij maken binnen onze organisatie actief gebruik van de meldcode en volgen het voorgeschreven stappenplan indien er signalen of zorgen zijn die kunnen duiden op kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

Alle medewerkers zijn getraind in het herkennen van signalen op gebied van kindermishandeling en hanteren het protocol: ‘Meldcodekindermishandeling en huiselijk geweld’.

Week tegen Kindermishandeling
In de Week tegen Kindermishandeling - van 16 t/m 21 november 2015 – doet de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik een beroep op iedereen om in actie te komen bij een vermoeden van kindermishandeling. Eén persoon die in actie komt, is al genoeg om het leven van een mishandeld kind voorgoed te veranderen.

Meer weten?
Kijk dan op www.weektegenkindermishandeling.nl