mijn
spelenderwijs
20 | 11 | 2013

Studiedag leidsters Spelenderwijs

Op 14 november jl. vond de jaarlijkse studie dag van Spelenderwijs plaats.
Thema was ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie en communicatie.
We kijken terug op een geslaagde dag.