Bezig met laden...
16052017
Spelenderwijs vindt structurele scholing belangrijk

De pedagogisch medewerkers van Spelenderwijs beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie. De kwaliteit van hun pedagogisch handelen en de deskundigheid die daarvoor nodig is, wordt bevorderd door het structureel aanbieden van scholing.
In dat kader bood Spelenderwijs eind 2016 de pedagogisch medewerkers de mogelijkheid deel te nemen aan de cursus Oog voor interactie. Deelname was vrijwillig en op kosten van Spelenderwijs; 15 pedagogisch medewerkers hebben de cursus gevolgd.

De cursus bestond uit 6 bijeenkomsten en is afgerond met een individueel coachinggesprek met de coach. Elke cursist kreeg een les- en werkboek aangereikt. Tijdens de bijeenkomsten werd telkens letterlijk ingezoomd op de interactie van de pedagogisch medewerkers in contact met de kinderen.
De volgende interactievaardigheden kwamen aan de orde:

  • sensitieve responsiviteit, met als doel kinderen zich veilig te laten voelen.
  • respect voor autonomie, met als doel kinderen zelfvertrouwen te geven.
  • structuur bieden en positief leidinggeven, met als doel overzicht en gezamenlijkheid te creëren in de groep.
  • praten en uitleggen, met als doel het kind in contact te brengen met de ‘wereld’ en deze te begrijpen.

Na afloop kregen de pedagogisch medewerkers een certificaat uitgereikt. De cursus heeft de deelnemers veel nieuwe inzichten heeft opgeleverd.

Ervaringen van de deelnemers

"Ik heb me direct aangemeld voor de cursus. In de les stonden we stil bij onze taal- en interactievaardigheden. Dit was erg boeiend! Terugkijkend kan ik zeggen dat ik de cursus met heel veel overgave en interesse heb bijgewoond en het mij enorm veel zelfinzicht en bewustwording heeft opgeleverd. De cursus was ook pittig, onder andere omdat wij de cursus in vijf maanden tijd hebben doorlopen in plaats van in een jaar. Er werd ook behoorlijk wat tijd aan voorbereidingswerk gevraagd zoals het maken van filmopnames in de groep en het samenstellen van een portfolio. Ondanks dat heb ik de training als heel positief ervaren."
- Marijke Cartigny, werkzaam bij peutercentrum ’t Vliegje in Bunde en BSO De Driesprong in Oud-Geleen -

"Ik kan de cursus iedereen aanraden! Samen met collega’s ga je verschillende filmpjes bekijken die je van jezelf hebt opgenomen in de groep terwijl je aan het werk bent met de kinderen. In het begin is het spannend maar ook ontzettend leerzaam om jezelf terug te zien op video. Door deze training word je je bewust van je eigen handelen, maar ook van de werkwijze van collega’s. Je leert feedback te geven en je leert verschillende taalvaardigheden waar je normaal niet bij stil staat. De informatie die je krijgt, de positieve feedback die de coach overbrengt op je opdrachten maakte deze cursus heel leerzaam en aantrekkelijk." 
- Karin Mevissen, werkzaam in peuterspeelzaal Duimelot en BSO De Speelkring in Genhout -

"Ik heb veel geleerd van de cursus. Ik vond het erg prettig met de andere collega’s uit te kunnen wisselen over de kinderen en het werken in de groep. Het maken van opnames van de kinderen was een fijne manier extra goed te kunnen kijken. De cursus was intensief doordat het in de avonden was en we ook wel veel huiswerk moesten maken, maar ik heb het niet als te zwaar ervaren. "
- Fleur Coumans, werkzaam bij peutercentrum ’t Peuterbukske in Sittard - 

"Door de cursus zijn we ons meer bewust geworden van de dingen die we eigenlijk al doen.
De leerstof was niet zozeer nieuw, maar je wordt je weer bewuster van je handelen en gaat er daardoor meer op letten. Ook is het heel fijn om je ervaringen te delen met je collega’s en hierover te discussiëren. We hebben wel wat tijdsdruk ervaren aan het einde omdat de afspraken over het inleveren van portfolio niet helemaal duidelijk waren. Kortom, als heel leerzaam ervaren! En ondanks het vele voorbereidingswerk willen we deze cursus toch aanbevelen bij onze collega’s." 
- Hedi Maas en Eveliene Kurvers, werkzaam bij peutercentrum Rakkertjes in Born -