Bezig met laden...
12032020
Spelenderwijs is partner van het Sportakkoord Stein

Op donderdag 12 maart is het Sportakkoord Stein getekend. Spelenderwijs is hierin een belangrijke partner. Het aanleren en aanwennen van een gezonde leefstijl moet vroeg beginnen. Daarom geeft Spelenderwijs samen met de collega's van Ecsplore invulling aan beweegaanbod bij onze peutercentra in de gemeente Stein.

Superfitte peuters
Steeds meer kinderen maken gebruik van georganiseerde opvang in peutercentra en kinderdagverblijven. Het programma SuperFIT van Ecsplore biedt op jonge leeftijd ondersteuning ten aanzien van een gezonde leefstijl en de motorische ontwikkeling. Pedagogisch medewerkers worden getraind om bewegen te integreren in dagelijkse bezigheden. Verder richt SuperFIT zich op het stimuleren van een gezonde opvoedstijl, waardoor het voedings- en beweeggedrag van ouders en kinderen positief wordt beïnvloedt. In 2020 wordt gestart met de uitrol van SuperFIT op de locaties van Spelenderwijs. Deze locaties zijn al bezig met Gezonde kinderopvang, Superfit sluit hier mooi op aan.

Lokale uitvoering van het Nationaal Sportakkoord
In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om de sport te versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal te benutten. Dat lukt alleen als er lokaal uitvoering aan wordt geven. Daarom is in het verlengde van het landelijk akkoord in de gemeente Stein gewerkt aan een lokaal sportakkoord. Het Sportakkoord Stein is een set afspraken tussen sportaanbieders, maatschappelijke partners, gemeente en ondernemers. Het legt vast door wie en hoe wordt samengewerkt. De betrokken partijen beslissen samen over de inhoud en nemen samen verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

Meer informatie kunt u lezen op de website Sport verbindt Stein.