Bezig met laden...
04062018
Spelenderwijs geeft elk kind gelijke kansen én sommige kinderen een extra steuntje in de rug

Elk kind heeft recht op gelijke kansen en dezelfde kwaliteit in kinderopvang en onderwijs.
 Voor een goede start op de basisschool hebben echter sommige kinderen een extra steuntje in de rug nodig. Daarom biedt Spelenderwijs op nagenoeg alle locaties voor peuter- en dagopvang voor- en vroegschoolse educatie (vve) voor peuters aan. Dat doen we samen met scholen en met gemeenten.

Onze pedagogisch medewerkers zijn gecertificeerd voor het uitvoeren van een vve-programma.
 Ook voldoen alle pedagogisch medewerkers eind 2018 aan de wettelijke taaleis: ze beheersen aantoonbaar de mondelinge taalvaardigheid en lezen op minimaal taalniveau 3F. 

Met het vve-programma stimuleren en verbeteren we de ontwikkeling van alle kinderen in de groep, kinderen met en zonder een vve-indicatie. Ouders betrekken we nadrukkelijk bij de uitvoering van het programma. Via bijvoorbeeld nieuws- en themabrieven reiken we informatie aan zodat ze ook thuis met extra aandacht activiteiten met het kind kunnen doen. 
Met het aanbieden van een vve-programma sluiten we bovendien goed aan op groep 1 en 2 van het basisonderwijs en werken we aan één doorgaande ontwikkellijn van peuteropvang naar basisschool.