Bezig met laden...
30072018
Spelenderwijs erkend leerbedrijf voor toekomstige pedagogisch medewerkers

Onze pedagogisch medewerkers zijn de spil van de organisatie. Zij zorgen dagelijks voor kwalitatief goede opvang op de locaties. Voor de continuïteit van de kwaliteit van de opvang is het belangrijk om voldoende goed personeel in dienst te hebben. Spelenderwijs erkent het belang van goed opgeleide medewerkers en draagt als leerbedrijf actief bij aan de vorming van de beroepsgroep.
Het is een speerpunt van Spelenderwijs om samen met de onderwijsinstellingen een kweekvijver voor nieuw personeel te vormen.

Expert in kinderopvang
Spelenderwijs wil in het werkveld een erkend expertisecentrum zijn en als zodanig zichtbaar zijn. Als leerbedrijf profileert Spelenderwijs zich als expert van het vak en draagt de specifieke kennis over. Door stageplekken beschikbaar te stellen, draagt Spelenderwijs actief bij aan de vorming van toekomstige beroepskrachten, en medewerkers van Spelenderwijs krijgen impulsen van stagiaires waardoor de kwaliteit hoog gehouden kan worden. Als leerbedrijf faciliteert Spelenderwijs de stagiaire om zich op een beroep in de kinderopvang te oriënteren, zich verder te verdiepen in het werk en theoretische kennis om te zetten in de praktijk.

Kweekvijver voor toekomstige werknemers
Spelenderwijs wil als groeiende organisatie een kweekvijver zijn voor haar eigen toekomstige personeel. Stagiaires die binnen Spelenderwijs met goed gevolg hun (eind)stage hebben doorlopen en na afronding van hun opleiding bij Spelenderwijs aan het werk willen, worden bij vacatures in de gelegenheid gesteld te solliciteren. In sollicitatieprocedures hebben zij een gelijke status als interne kandidaten. Spelenderwijs voldoet aan de voorwaarden als erkend stagebedrijf en biedt leerplekken aan hbo-stagiaires en stagiaires van mbo-opleidingen die de beroepsopleidende leerweg (BOL) volgen.

Erkenning
Spelenderwijs heeft voor haar locaties erkenningen voor de opleidingen Gespecialiseerd pedagogisch medewerker, Onderwijs Assistent, Pedagogisch Medewerker Kinderopvang niveau3, en entreeopleiding dienstverlening en zorg niveau 1 en niveau 2. Op termijn zullen we ook leerplekken voor BBL-leerlingen aanbieden. Daar waar mogelijk bieden we ook stageplaatsen aan hbo-studenten. 
Tevens biedt Spelenderwijs ook ruimte voor de invulling van maatschappelijke stages (bijvoorbeeld vanuit HAVO, VWO, enzovoort). 
Op de website Stagemarkt.nl kan een student Spelenderwijs als erkend leerbedrijf vinden en zien voor welke opleidingen we erkend zijn en studenten zoeken. Spelenderwijs werkt bij het plaatsen van stagiaires nauw samen met Leeuwenborgh.