Bezig met laden...
21032016
Peutergym levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van peuters

Bij ons peutercentrum in IKC de triviant worden in samenwerking met Stichting Ecsplore methodische gymlessen gegeven aan de peuters. Dit gebeurt volgens de methodiek 'Gymkids' van de KNGU.
De peutergym past in het project 'Gezonde school'.

Het doel van het traject is tweeledig: enerzijds de 'scholing' van de medewerkers en anderzijds de ontwikkeling van peuters op het gebied van bewegen. Daarbij wordt een doorlopende leerlijn naar groep 1 t/m 8 gestimuleerd.

Sport en bewegen zijn van toegevoegde waarde bij de ontwikkeling van het kind. De inzet van de combinatiefunctionaris van Ecsplore bij het IKC draagt bij aan een breed en structureel sport- en beweegaanbod voor alle kinderen. Dit aanbod levert een positieve bijdrage aan de motorische ontwikkeling van kinderen, stimuleert talentontwikkeling en vergroot de sociale competenties. De samenwerking met Ecsplore doet recht aan het brede ontwikkelingspotentieel van ieder kind en bevordert de positie van sport, bewegen en een gezonde leefstijl binnen het IKC.