Bezig met laden...
19092016
Opvoeden doen we samen, ook bij Ukkepuk in Sittard

Opvoeden is leuk, maar niet altijd even gemakkelijk. Onze medewerkers krijgen geregeld vragen van ouders over het opvoeden van hun kind. Deze vragen én de behoefte aan meer informatie hebben ertoe geleid dat Peutercentrum Ukkepuk gedurende het schooljaar verschillende thema-avonden rondom opvoeden organiseert. Dit gebeurt in samenwerking met OBS aan de Meule, het Centrum voor Jeugd en Gezin en Zuyderland.

Behalve de opvoeders van 'onze' peuters zijn ook de ouders van de kleuters van groep 1 en 2 welkom. Leren van en met elkaar, op een laagdrempelige manier én in het belang van de kinderen. Want opvoeden, dat doen we samen.

De eerstvolgende thema-avond bij Ukkepuk vindt plaats op dinsdagavond 27 september. Joyce Philips (verpleegkundige jeugdgezondheidszorg) en Nicole Coenraad (sociaal pedagogisch werker) geven ouders dan onder andere adviezen en tips die ze bij de opvoeding van hun kind kunnen gebruiken.