Bezig met laden...
27092016
Nieuwe verordening voor peuterprogramma’s in Meerssen per 1 januari

In de gemeente Meerssen wordt met ingang van 1 januari 2017 een nieuwe verordening voor peuterprogramma’s van toepassing. De financiering van het peuterspeelzaalwerk en van VVE-plaatsen gaat veranderen.

Het Rijk gaat via de toeslagregeling bijdragen in de kosten. Opvoeders die aan de voorwaarden voldoen, kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen via de Belastingdienst. De (gedeeltelijke) financiering van onze voorziening voor niet werkende ouders blijft bij de gemeente. Als u als opvoeder geen recht op kinderopvangtoeslag heeft, kunt u hiervoor in aanmerking komen.

De ouderbijdrage
De ouderbijdrage kan verschillen. Voor reguliere peuteropvang en voor een VVE-plaats zijn verschillende tarieven vastgesteld. Alles over de kosten van onze opvang én over de hoogte van de ouderbijdrage leest u op de pagina met tarieven voor de gemeente Meerssen.

Wat verandert er niet?
De opvang van peuter door onze pedagogisch medewerkers blijft zoals opvoeders en de kinderen dat gewend zijn. Daarmee blijft Spelenderwijs voor alle peuters van 2 en 3 jaar de vertrouwde plek waar hij of zij zich kan ontwikkelen door vriendschappen te sluiten, samen te spelen, te ontdekken en spelenderwijs te leren. Onze voorschoolse activiteiten blijven een belangrijke (pedagogische) voorziening als aanvulling op de opvoeding in het gezin en als onmisbare schakel in de voorbereiding op de basisschool.

Alle opvoeders met een kind dat een van onze locaties in de gemeente Meerssen bezoekt, zijn uitvoerig en persoonlijk geïnformeerd over de aanstaande wijzigingen.