mijn
spelenderwijs
05 | 11 | 2015

Nieuwe speelplaats bij IKC de triviant in Stein

Na de zomervakantie hebben 'onze' peuters en de opvoeders de nieuwe peuterspeelzaal in de nieuwbouw van IKC de triviant in Stein al in gebruik genomen. Sinds kort kunnen de kinderen ook gebruik maken van de nieuwe speelplaats. De inrichting hiervan en het aanbrengen van de groenbeplanting is onlangs afgerond. Bij het plaatsen van een aantal speelelementen hebben de ouders de handen uit de mouwen gestoken. Een betrokkenheid waar we trots op zijn.

Opening
In oktober 2014 is gestart met de werkzaamheden. We zijn nu ruim een jaar verder en er staat een gebouw waar we ontzettend trots op zijn. Voldoende reden voor een feestje met alle direct betrokkenen. Op woensdag 9 december 2015 vindt de officiële opening plaats.

IKC
Een integraal kindcentrum (IKC) is een pedagogische en educatieve voorziening voor kinderen van 0 tot 12 jaar waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. 
Spelenderwijs heet alle peuters die Hummelhonk gaan bezoeken, met ingang van dit schooljaar, welkom in het nieuwe gebouw van Integraal Kind Centrum de triviant.

Meer informatie kunt u lezen op: 

of in de digitale nieuwsbrief nummer 11.