Bezig met laden...
09122019
Nieuwe peutergroep in 2020 bij KDV Ubbeltje in Beek

Met ingang van maandag 6 januari start een nieuwe peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar bij KDV Ubbeltje. De medewerkers van Ubbeltje hebben samen de nieuwe groepsnaam gekozen: Floddertje.

De huidige groepen Otje en Pluk blijven zogenoemde verticale groepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. In de praktijk bestaan deze groepen echter voor het merendeel uit kinderen tot 3 jaar.
De uitbreiding met de nieuwe groep biedt nog meer mogelijkheden om de kwaliteit te borgen. De pedagogisch medewerkers kunnen het aanbod nog meer afstemmen op de leeftijd, ontwikkelingsfasen en behoeften van de kinderen in de verschillende groepen.

Vernieuwingen
De groepsruimte van Floddertje wordt voorzien van nieuw meubilair, spelelementen en spelmateriaal. Ook de ruimten van Otje en Pluk krijgen nieuw, hoog zitmeubilair. Verder zal dit jaar nog het houtwerk van de hele locatie, dus ook bij het peutercentrum en de BSO, worden voorzien van een nieuw likje verf.

Kennismaken
Zoekt u veilige en vertrouwde opvang voor uw kind bij u in de buurt? Kom dan een keer een kijkje nemen. U bent samen met uw kind van harte welkom.