Bezig met laden...
27012016
Niet tevreden? Meld het meteen

Alle medewerkers van Spelenderwijs doen hun uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als ú tevreden bent, dan zijn wij dat ook. Het kan echter ook voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht kenbaar wilt maken. Spelenderwijs neemt haar klanten serieus, en dus ook uw klacht. Wij willen graag leren van uw klacht en samen met u naar een oplossing zoeken.

Stichting Spelenderwijs heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van opvoeders.

Bij voorkeur maken opvoeders een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden bij de klachtencoördinator. Dit kan via het online klachtenformulier op deze website of schriftelijk per post.

Spelenderwijs is conform de wettelijke verplichting met ingang van 1 januari 2016 aangemeld bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan kunnen opvoeders zich voor informatie, advies, bemiddeling en mediation wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang van de Geschillencommissie: www.klachtenloket-kinderopvang.nl