Bezig met laden...
13032020
Maatregelen coronavirus

UPDATE VOOR OUDERS 13 MAART 2020 14.30 UUR
Als MIK & PIW Groep volgen we de ontwikkelingen op de voet. Graag informeren wij u over wat wij als organisatie doen. Deze informatie is in lijn met het advies van het RIVM en GGD Zuid-Limburg. 
Volg alle laatste updates op de websites van het RIVM en GGD Zuid Limburg.

We adviseren ouders en medewerkers die in een Duitse regio wonen, om ook de website van de betreffende gezondheidsdienst daar in de gaten te houden.

Maatregelen coronavirus
Donderdag 12 maart 2020 heeft de premier samen met de Minister van Volksgezondheid en de voorzitter van het RIVM een persconferentie gegeven waarin aangescherpte maatregelen t.a.v. het coronavirus zijn aangekondigd. De maatregelen die gecommuniceerd zijn, vragen om aanpassing van ons beleid en dit willen we dan ook graag met u delen. Onderstaande maatregelen zijn van kracht t/m 31 maart.

Wanneer blijven kinderen en medewerkers thuis?
Heeft uw kind klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Houd uw kind dan thuis. Hetzelfde beleid hanteren we voor onze medewerkers. Kinderen of medewerkers die op dit moment een ziekte- of hersteltraject doormaken waarbij het coronavirus als risico wordt gezien, adviseren we ook om thuis te blijven.

Onze peutercentra, KDV's en BSO's blijven open
De regering en RIVM hebben besloten dat scholen in het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang gewoon open blijven. Hier zijn weinig besmettingen en kinderen vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Vragen rondom betalingen
We begrijpen dat er vragen zijn rondom betalingen en betaalverplichtingen n.a.v. de corona-maatregelen. Er wordt gewerkt aan een helder overzicht van vragen en antwoorden. Een aantal standpunten, en de gevolgen daarvan, vraagt om nadere afstemming. Afstemming op regionaal en landelijk niveau, met partners en brancheverenigingen om te komen tot een gezamenlijk standpunt en een gezamenlijke handelswijze. We vinden het belangrijk dat de afspraken die wij als organisatie met onze klanten maken, waar dat mogelijk is, overeenkomen met de landelijke of regionale afspraken. Zodat voor iedereen die geraakt wordt door de nieuwe maatregelen, hetzelfde beleid gehanteerd wordt en dit beleid ook een grondslag heeft.

Daarnaast kiezen we als organisatie in dit prille stadium van de nieuwe maatregelen om prioriteit te geven aan het zo goed en veilig mogelijk organiseren van onze dienstverlening. Voor de kinderopvang als ook in het sociaal werk. Wij zien hierin een belangrijke maatschappelijke taak om eraan bij te dragen dat de maatschappelijke gevolgen van de aangescherpte maatregelen zoveel mogelijk beperkt blijven, uiteraard binnen de grenzen van onze mogelijkheden. Wij zullen snel berichten over het vervolg.

Hygiënemaatregelen
Verder willen we de eerder gecommuniceerde maatregelen t.a.v. hygiëne om verspreiding van het virus te voorkomen, nogmaals onder de aandacht brengen:
1) Was regelmatig uw handen met zeep
2) Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
3) Gebruik papieren zakdoekjes
4) Geen handen schudden

Mochten de maatregelen wijzigen, dan zullen wij vanzelfsprekend dit bericht updaten.
Heeft u vragen? Stel ze gerust aan een van de pedagogisch medewerkers of de teamleider van de locatie die uw kind bezoekt.