Bezig met laden...
04122017
Locaties Spelenderwijs voldoen aan nieuwe eis inzake kinder-EHBO

Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er op elk kindercentrum een volwassene met een kinder-EHBO-certificaat aanwezig is tijdens openingsuren. Vanaf 1 januari 2018 treedt deze wettelijke eis in werking.

Tot en met dit jaar volgden onze pedagogisch medewerkers de opleiding Bedrijfshulpverlening (BHV). Het behaalde certificaat moest jaarlijks verlengd worden. Vooruitlopend op de nieuwe eisen die de wetgever stelt, hebben in november en december onze medewerkers de cursus kinder-EHBO gevolgd. Tijdens deze cursus wordt nog gerichter ingezoomd op het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Reanimeren, handelen bij verstikking, onderkoeling of oververhitting, maar ook verbranding komen aan de orde. 

Met ingang van januari 2018 voldoet Spelenderwijs op alle locaties aan de EHBO-eis. Bovendien is kinder-EHBO nu een vast onderdeel van de BHV-scholingscyclus voor onze medewerkers.