Bezig met laden...
23032018
Inspiratieavond voor pedagogisch medewerkers: Samen sterker in taal

Spelenderwijs vindt taalontwikkeling bij kinderen heel belangrijk. In de gemeente Sittard-Geleen heeft Spelenderwijs sinds 2 jaar een samenwerking met Synthese en Kentalis: Samen sterker in taal. 
In ons gezamenlijk aanbod hebben we nadrukkelijk aandacht voor en bieden we ondersteuning aan kinderen, hun opvoeders en pedagogisch medewerkers op het gebied van taalontwikkeling, taalstimulering en taalachterstanden op de peutercentra en kinderdagverblijven.

Eind februari 2018 organiseerde Spelenderwijs samen met Kentalis en Synthese een interessante inspiratieavond voor alle pedagogisch medewerkers werkzaam bij de locaties van Spelenderwijs in de gemeente Sittard-Geleen.
Ervaringen en hulpvragen van de pedagogisch medewerkers inzake de communicatieve ontwikkeling van een kind, waren aanleiding om een passend aanbod te maken in de vorm van een viertal workshops: taalstimulatie, TOS (taalontwikkelingsstoornis) beleving, selectief mutisme en meertaligheid. 
Elke pedagogisch medewerker nam deel aan twee workshops. Na afloop werd aan iedere deelnemer een certificaat uitgereikt. De nieuwe kennis en ervaringen kunnen de deelnemers toepassen in de dagelijkse, pedagogische praktijk.