Bezig met laden...
23072018
Inspectierapporten GGD voortaan in één oogopslag te bekijken

De wet stelt voorwaarden aan de kwaliteit van kinderopvang. Om deze kwaliteit te waarborgen, houdt de GGD toezicht hierop. Dat gebeurt door periodieke inspecties van alle locaties, zowel aangekondigd als niet aangekondigd. De resultaten van de inspecties worden online in het Landelijk Register Kinderopvang (afgekort: LRK) gepubliceerd. Sinds kort is van elk inspectierapport ook een samenvatting beschikbaar, genaamd ‘In-één-oogopslag’.

Wat is In-één-oogopslag?
In-één-oogopslag is een samenvatting van de inspectieresultaten van de GGD. Deze samenvatting staat per locatie in het Landelijke Register Kinderopvang (LRK). U kunt in één oogopslag op een overzichtelijke manier de bevindingen van de inspectie zien. De samenvatting geeft een compact overzicht van belangrijke elementen van het rapport, zoals veiligheid en het pedagogisch klimaat.
De samenvattingen van de rapporten gaan terug tot 1 januari 2016. Ook alle toekomstige inspectierapporten worden voorzien van een samenvatting.