Bezig met laden...
07032014
Informatie voor ouders: VVE Monitor

Sinds enkele jaren loopt het onderzoeksprogramma Kaans vanuit de Universiteit Maastricht in(Zuid-)-Limburg. Er worden gegevens verzameld op peuterspeelzalen, bij kinderdagverblijven, op basisscholen en in het voortgezet onderwijs om na te gaan hoe het staat met de onderwijskansen van (Zuid-)Limburgse leerlingen.

Bijna alle besturen en alle 18 Zuid-Limburgse gemeenten werkensamen in dit onderzoek. Op deze manier wordt in de hele regio Zuid-Limburg hard gewerkt om jonge kinderen de best mogelijke onderwijskansen te bieden

De Universiteit Maastricht levert een bijdrage in de vorm van onderzoek naar de onderwijskansen in Zuid-Limburg. Daarvoor is het nodig om te weten hoe de peuters het doen op de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf. En ook om meer te weten over de achtergrond van die peuters of kleuters en hun omgeving. Medewerkers van de universiteit verzamelen daarom informatie op de zalen en bij de opvang en ouders ontvangen (meestal korte) vragenlijsten over(de omgeving van) hun kind: Wat zijn hun ervaringen met de zaal/het kinderdagverblijf van hun kinderen? Hoe zien zij de ontwikkeling van hun kinderen? Met deze informatie willen ze uitzoeken wat het best werkt voor wie. De inzet van ouders is heel belangrijk. Hoe meer ouders meewerken, hoe preciezer en juister de resultaten. De vragenlijsten zullen in maart uitgedeeld worden.

Om het onderzoek goed uit te voeren moeten we weten om wie het precies gaat. Sommige informatie is dus persoonlijk. Daarom worden strikte regels gevolgd voor zorgvuldigheid. Vertrouwelijkheid en anonimiteit worden gegarandeerd. Er wordt nooit gerapporteerd over individuele leerlingen of ouders. Als ouders toch niet willen dat gegevens meegaan van hun kinderen, dan kunnen zij laten weten aan het begin van de vragenlijsten; gegevens worden dan verwijderd. Dat geldt ook voor informatie die de onderwijsinstellingen beschikbaar stellen om het onderzoek mogelijk te maken.

Meer over het onderzoek is te vinden op de site http://kaans.nl/. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevr. Jacqueline Haze: i.hazetamaastrichtuniversity.nl