Bezig met laden...
07062016
Extra geld voor kinderopvang in 2017

Per uur kinderopvang stelt de overheid een maximumbedrag vast dat in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Alles wat kinderopvang meer kost per uur dan deze uurprijs, moet je als ouder geheel zelf betalen. De maximum uurprijzen gaan in 2017 met 4 procent omhoog.
Ook gaat de toeslag voor verschillende groepen ouders omhoog. Dit staat in het ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2017.

Spelenderwijs vindt het van groot belang dat haar voorzieningen toegankelijk zijn en blijven voor alle kinderen. Juist daarom is Spelenderwijs erg blij met de nieuwe maatregelen in het ontwerpbesluit waarvan zowel ouders met lagere als met hogere inkomens zullen profiteren.

Het ministerie van SZW heeft het ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag, met daarin de plannen voor de kinderopvangtoeslag in 2017 onlangs gepubliceerd. Een definitief besluit wordt naar verwachting medio september/oktober gepubliceerd.

De maatregelen maken onderdeel uit van het pakket van het kabinet om vanaf 2017 200 miljoen euro extra budget voor kinderopvang vrij te maken. Dit komt bovenop de 100 miljoen euro uit 2014 en de 290 miljoen euro van 2016.

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Ouders kunnen kinderopvangtoeslag berekenen, aanvragen en wijzigen op de website van de Belastingdienst Toeslagen. Hoeveel toeslag ouders krijgen, hangt onder andere af van hun inkomen en leefsituatie. En hoeveel kinderen naar de opvang gaan.