Bezig met laden...
20012016
Denk mee, praat mee, beslis mee! Is dat iets voor u?

Spelenderwijs vindt een goede kwaliteit van de opvang van uw kind belangrijk. De kwaliteit bewaken en verbeteren we graag samen met u. De Wet kinderopvang geeft u als opvoeder het recht onze kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen.
Is dat iets voor u? Dan kunt u zich aanmelden voor de oudercommissie van de locatie die uw kind bezoekt.

Voor een locatie met 50 kinderen of meer is een oudercommissie verplicht. Voor locaties met meerdere vormen van opvang is het toegestaan één oudercommissie voor de hele locatie te hebben.

Verantwoordelijkheden oudercommissie
Een oudercommissie bestaat minimaal uit 3 leden en komt een aantal keer per jaar bijeen voor overleg. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is de kwaliteit van de opvang te bewaken door gevraagd én ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van Spelenderwijs.

De oudercommissie heeft adviesrecht op:
• de kwaliteit van de opvang
• het algemeen beleid op het gebied van voeding en opvoeding
• veiligheid en gezondheid
• openingstijden
• spel- en ontwikkelingsactiviteiten
• regelingen inzake de behandelingen van klachten
• prijswijzigingen

Spelenderwijs zoekt opvoeders die

  • mee willen denken, praten, adviseren en beslissen
  • de kwaliteit van onze opvang positief willen beïnvloeden
  • willen samenwerken met andere opvoeders in de oudercommissie
  • hun deskundigheid willen inzetten voor Spelenderwijs
  • minimaal twee jaar lid van de oudercommissie willen zijn

Vragen of meer informatie?
Wilt u meer weten, dan kunt u ons natuurlijk altijd bellen voor meer informatie. Spelenderwijs is telefonisch bereikbaar via 046 - 423 53 32 op maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag zijn we 's ochtends bereikbaar.

Interesse? Meld u dan nu aan
Dit kan per e-mail naar psz@spelenderwijs.nl onder vermelding van:
• uw voor- en achternaam
• de naam en geboortedatum van uw kind
• de naam van de locatie die uw kind bezoekt

Wij hopen voldoende opvoeders te motiveren tot deelname. Na aanmelding nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.