Bezig met laden...
29012019
Aandacht voor talentontwikkeling van het jonge kind

Stichting Spelenderwijs start bij de KDV's in Beek met een pilot gericht op talentontwikkeling bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Deze pilot - een samenwerking met collega-aanbieders MIK Kinderopvang en Stichting Kinderopvang Parkstad - wordt uitgevoerd in de gemeenten Meerssen, Simpelveld, Susteren, Valkenburg, Beek, Landgraaf en Kerkrade. De betrokken pedagogisch medewerkers worden getraind. Deze deskundigheidsbevordering vindt plaats onder supervisie van Prof. F. Laevers, KU Leuven, directeur Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs CEGO.

Op 5 februari is in Kerkrade de aftrap van dit unieke project. Alle drie de kinderopvang-organisaties gaan hun pedagogische praktijk verrijken door zich verder te bekwamen in een procesgerichte talentontwikkeling van het jonge kind. Kijken naar het proces betekent: zich in kinderen verplaatsen en zich afvragen “hoe maakt ieder kind het hier?”. 

Twee toetsstenen voor kwaliteit geven een antwoord op die vraag: het welbevinden (zich emotioneel goed voelen in de opvang) en betrokkenheid (opgaan in activiteit, geboeid bezig zijn). Het vormt de basis waarop kinderen worden gescreend. Het leidt ook meteen tot ideeën over mogelijke initiatieven om het welbevinden en de betrokkenheid bij de groep als geheel én bij elk individueel kind naar een hoger niveau te tillen.

Het project vindt plaats onder supervisie van Prof. F. Laevers, KU Leuven, directeur Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs CEGO. Prof. Laevers heeft reeds 40 jaar ervaring in ervaringsgericht onderwijs. In 2017 is een start gemaakt met deze aanpak in de kinderopvang waarbij zeer positieve effecten zijn gemeten. Het eerste jaar ligt de nadruk op nulmeting en de deskundigheidsbevordering. 

Tijdens de deskundigheidsbevordering ligt de nadruk op het leren duiden van observaties, coaching en verzameling van gegevens om de vorderingen van de kinderen in kaart te brengen en zo nodig bij te sturen.
“Zo in de praktijk staan wordt voor alle medewerkers van elke locatie een tweede natuur. Het betekent niet perse ‘harder werken’, wel door meer te zien, meer teweeg te brengen – en finaal in teams en pedagogisch medewerkers het gevoel te versterken ‘dat je het verschil kan maken”, aldus Prof. Laevers.

Indien succesvol zal het project en het onderzoek verder worden uitgezet binnen de betrokken organisaties.