Bezig met laden...
12072016
3 nieuwe BSO's in Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem

Met ingang van 1 augustus 2016 biedt Spelenderwijs op 3 locaties in de gemeente Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem buitenschoolse opvang aan. Kinderen zijn welkom bij BSO De Den in Mheer, BSO Margraten en BSO Op de 10 Bunder in Wijlre.

Dit aanbod is tot stand gekomen op verzoek van onze partner Kom Leren, een vertrouwde samenwerkingspartner waarmee we binnen de gemeente Eijsden-Margaten naar grote tevredenheid al enkele jaren het peuterspeelzaalwerk aanbieden.

Tot 1 augustus werd de buitenschoolse opvang door Kom Leren aanboden in samenwerking met Jambo. Bij de keuze voor Spelenderwijs als samenwerkingspartner speelde professionalisering, kwaliteit, continuïteit, afstemming en samenhang een belangrijke rol in de overwegingen van Kom Leren. Ook de gemeente Eijsden Margraten en Gulpen Wittem zijn positief over de gemaakte keuze. De samenwerking biedt de gelegenheid stelt om een mooi samenspel tussen onderwijs, peuterspeelzaalwerk en kinderopvang te realiseren. Een samenhangend aanbod rondom het welzijn van uw kind.

Buitenschoolse opvang door Spelenderwijs
Spelenderwijs streeft naar nabijheid voor de ouders, een goed aanbod binnen de basisschool en kleinschaligheid. Daarbij is er veel aandacht voor de belevingswereld en de interesses van de kinderen. We werken binnen onze BSO’s met kwartaalthema’s. Ieder thema wordt op elke BSO anders ingevuld, afgestemd op de interesses en de input van de kinderen over dat thema.
Daarnaast vindt Spelenderwijs het erg belangrijk dat er veel buiten gespeeld wordt, om veel te bewegen, maar ook om te ontdekken. Het voetbalveld, het mooi ingerichte vierde veld en de speelplaats bieden hiertoe vele mogelijkheden.

Vakantie-opvang
De opvang tijdens de zomervakantie wordt voortegezet. De kinderen kunnen vanaf 1 augustus terecht. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, wordt besloten bij welke BSO de vakantie-opvang wordt aangeboden. Heeft u behoefte aan vakantie-opvang? Meld u zich dan tijdig (uiterlijk 29 juli) aan voor opvang in de zomervakantie. Dan kunnen we u op tijd en voldoende informeren.

Aanmelden bij Spelenderwijs
Heeft u nu voor- en /of naschoolse opvang of vakantieopvang bij Jambo? Dan dient u zich bij Spelenderwijs opnieuw aan te melden om de opvang te continueren. U kunt dit via deze website kenbaar maken op welke dagen én van welke producten u gebruik wenst te maken. Het aanbod is ruimer dan u wellicht gewend bent. Gebruik het digitale inschrijfformulier om uw definitieve keuze aan te geven. Het inschrijfgeld is voor u niet van toepassing.
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Debicare. Zij verzorgen de kindadministratie van Spelenderwijs. Uw contactpersoon is Karin Heugens, telefonisch bereikbaar via nummer 0180 - 555 911 of per mail via k.heugens@debicare.nl.

Maakt u nu nog geen gebruik van BSO, maar bent u wel geïnteresseerd? Dan nodigen wij u van harte uit om een kijkje te nemen vanaf 5 september.