Bezig met laden...
08062016
21 maatregelen voor betere kwaliteit kinderopvang

Spelenderwijs hecht veel waarde aan de kwaliteit van de door haar aangeboden kinderopvang. Een goede kwaliteit is van groot belang voor kinderen, hun opvoeders en voor de medewerkers bij onze peutercentra, peuterspeelzalen, KDV's en BSO's.

Spelenderwijs is daarom erg blij dat Minister Asscher (Sociale Zaken) samen met een aantal belangrijke partijen in de branche kinderopvang tot een akkoord voor kwaliteitsverbetering in de kinderopvang is gekomen. Het plan heet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Daarin staan 21 concrete voorstellen voor nieuwe kwaliteitseisen in de kinderopvang. Behalve de kwaliteitsherijking kondigt de minister een extra investering in kinderopvangtoeslag voor 2017 aan en deelt hij afspraken over de investering in opvang voor alle peuters.

Het plan IKK is ingericht in vier pijlers. Dit zijn:

 • De ontwikkeling van het kind staat centraal.
 • Veiligheid en gezondheid.
 • Stabiliteit in de praktijk en meer ruimte voor pedagogisch maatwerk.
 • Kinderopvang is een vak.

Per pijler hebben de partijen en minister Asscher 21 maatregelen op een rij gezet die de kwaliteit van kinderopvang op termijn moeten gaan verbeteren en die de regeldruk voor aanbieders van kinderopvang moet verlichten.

Een aantal belangrijke maatregelen is:

 • Beroepskracht-kindratio wordt aangepast:
  voor baby’s naar 1 pedagogisch medewerker per 3 baby’s (dit is nu 1 medewerker per 4 baby’s) en voor kinderen van 7 tot 13 jaar 1 pedagogisch medewerker per 12 kinderen
 • Kinderen in de kinderopvang krijgen een eigen mentor
 • Maximaal 2 vaste gezichten voor baby’s
 • Coaching on the job voor alle beroepskrachten
 • 3F taalniveau (onderdeel spreekvaardigheid) verplicht voor alle medewerkers

De maatregelen moeten per 1 januari 2018 ingaan. Meer informatie kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid of in het persbericht uitgegeven door de bij het akkoord betrokken partijen.