Bezig met laden...
Peuter­opvang
dichtbij u in de buurt

't Peuterbukske - Sittard

peuteropvang
adres
Burg. Corbeijstraat 58
6137 XT Sittard
telefoon
046 - 400 89 80
LRK nr
600042819
openingstijden

maandag- t/m donderdagochtend van 9.30 - 12.00 uur
maandag- en dinsdagmiddag van 13.00 - 15.30 uur

Peutercentrum 't Peuterbukske is gehuisvest in basisschool De Tovertuin. Met de basisschool werken we nauw samen; veel activiteiten doen we gezamenlijk.
Voor nu zoekt u misschien als eerste een veilige en vertrouwde plek voor uw peuter. Maar het is wel goed om te weten dat veel opvoeders het prettig vinden dat hun kind na de peutertijd naar 'dezelfde' school kan blijven gaan. Voor uw kind maar ook voor u wel zo vertrouwd. Uiteraard bent u, als het eenmaal zover is, vrij in uw keuze.

Persoonlijke begeleiding en aandacht
Alle kinderen krijgen de gelegenheid om te spelen en de wereld om hen heen te ontdekken. Hierbij begeleiden de medewerkers elk kind op zijn eigen ontwikkelingsniveau.
We geven elk kind individuele en groepsgerichte aandacht, rekening houdend met cultuurverschillen, anderstaligheid en eventuele achterstanden. Tijdens de begeleiding wordt aandacht besteed aan de taal- en spraakontwikkeling, de creatieve ontwikkeling, lichamelijke (motorische) ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, verstandelijke (cognitieve) ontwikkeling en de ontwikkeling van de identiteit en de zelfredzaamheid.

Een dagdeel bij 't Peuterbukske
Wij werken volgens een vast programma met verschillende thema's. Het thema is de leidraad voor het kringgesprek, vrij spel en een (creatieve) acvitieit. Veel doen we samen, ook opruimen, een liedje zingen, een boekje lezen, fruit eten en een sapje drinken. En natuurlijk spelen. Bij goed weer lekker naar buiten, en anders binnen in de verschillende speelhoeken.

Op de dagritmekaarten die ophangen, zien de kinderen wat we die dag gaan doen. Spelenderwijs stimuleren we de ontwikkeling van de peuters op diverse ontwikkelingsgebieden. Dat is prettig, herkenbaar en duidelijk voor ze. Zo sluiten we altijd samen de dag af. We zingen een liedje en zwaaien elkaar uit: tot de volgende keer.

Meedoen mag, maar hoeft niet
Als een kind niet mee wilt doen aan een activiteit, wordt hij daartoe niet gedwongen. Toekijken en zien dat andere kinderen plezier beleven, leidt vaak vanzelf tot meedoen. Motiveren en stimuleren staan voorop zodat de kinderen steeds meer bij het groepsproces betrokken raken.

Persoonlijk en eigentijds
Tijdens het brengen en halen van uw kind is er tijd om bijzonderheden persoonlijk door te geven of met de medewerkers te bespreken.
Over de thema's waarmee we werken, houden we u als opvoeder middels nieuwsbrieven of onze Klasbord-app op de hoogte.

Jarig, of iets anders te vieren?

Natuurlijk krijgen feestdagen ook aandacht. Vieringen zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen worden afgestemd op de leeftijd van de kinderen. 
Bij het vieren van de verjaardag van uw kind bent u als opvoeder van harte welkom én mag er getrakteerd worden. Bespreek wel even met een van de medewerkers wanneer u de verjaardag graag wilt vieren.

In ons peuterrijk is elk kind gelijk

Iedereen gaat respectvol met elkaar om. Alle medewerkers denken daarbij vanuit het kind. Foutjes maken mag; daarvan leren we immers. Dagelijks werken we samen aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kinderen. Dit doen we in een vertrouwde omgeving met vaste regels. 

Een jong, enthousiast team van pedagogisch medewerkers staat voor u en uw kind klaar. Komt u gauw kennismaken?

tarieven
aanmelden
wijzigingen doorgeven
GGD-inspectierapport
VVE Uk & Puk