mijn
spelenderwijs

Peuteropvang
De kosten voor peuteropvang worden maandelijks vooruit op basis van het aantal overeengekomen uren bij de opvoeder in rekening gebracht. Facturen worden - bij voorkeur - automatisch geïncasseerd. Periodieke facturen worden rond de 25ste van elke maand beschikbaar gesteld via Mijn Spelenderwijs. In geval van automatisch incasso ontvangt de opvoeder 10 kalenderdagen voor incassodatum de factuur als vooraankondiging van incasso via Mijn Spelenderwijs.

Omdat basisschoolvakanties en algemeen erkende feestdagen buiten beschouwing blijven bij het in rekening brengen van de maandelijkse kosten, kan de hoogte van het bedrag per maand verschillen.

Als u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag kunt u deze toeslag maandelijks op uw eigen rekening laten storten. Het bedrag kunt u rond de 20ste van elke maand verwachten. Op de website van de Belastingdienst - www.toeslagen.nl - kunt u elke maand zien op welke datum de toeslag wordt uitbetaald.

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang
De kosten worden op basis van de plaatsingsovereenkomst maandelijks vooruit in rekening gebracht.