mijn
spelenderwijs

Werkende ouders van kinderen die een locatie van Spelenderwijs bezoeken, kunnen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

Een proefberekening kinderopvangtoeslag maken
Via www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken. Bij soort opvang kiest u 'Dagopvang' en bij soort opvanginstelling kiest u de optie 'Kindercentrum'.

Voor het maken van de proefberekening heeft u het aantal overeengekomen uren nodig. Dit aantal is opgenomen in de plaatsingsovereenkomst. Het uurtarief van de opvang door Spelenderwijs is afhankelijk van de gekozen opvangvorm. De tarieven kunt u bekijken op de informatiepagina's bij de gewenste opvangvorm.

Zo ziet u of u mogelijk voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt en welk bedrag u dan maandelijks kunt ontvangen.

LRK-nummer
Voor de definitieve aanvraag heeft u het zogenaamde LRK-nummer nodig. Dit is een registratienummer, uniek voor elke locatie van Spelenderwijs waar peuteropvang wordt aangeboden, dat aantoont dat Spelenderwijs een geregistreerde kinderopvangorganisatie is.

Het nummer van het peutercentrum dat uw kind bezoekt:

  • staat vermeld op de pagina van die betreffende locatie;
  • is te raadplegen via de website van het Landelijk Register Kinderopvang. Klik hier om direct naar dit register te gaan. Kies onder Soort voorziening de optie Kinderdagverblijf en selecteer de gewenste gemeente.

Aanvraag indienen
U moet de kinderopvangtoeslag aanvragen uiterlijk binnen 3 maanden na de ingangsdatum die in de plaatsingsovereenkomst is vermeld. Omdat het aantal uur opvang per maand kan variëren, adviseren wij u de toeslag aan te vragen op basis van het gemiddeld aantal uur per maand. Zo voorkomt u dat u achteraf toeslag moet terugbetalen aan de Belastingdienst.

Wijziging in inkomen
Als uw inkomen daalt door bijvoorbeeld werkloosheid, kan dat gevolgen hebben voor uw kinderopvangtoeslag. Als uw kind naar de kinderopvang blijft gaan, hebt u nog recht op 6 maanden kinderopvangtoeslag. Deze 6 maanden gaan in op de 1e dag dat u niet meer werkt. Daarna moet u de toeslag stopzetten. Verschillende situaties zijn echter mogelijk. Meer hierover leest u op de website van de Belastingdienst.