mijn
spelenderwijs

De (gedeeltelijke) financiering voor niet werkende ouders die gebruik maken van onze peuteropvang in een peutercentrum in de gemeenten Sittard-Geleen, Schinnen en Stein blijft bij de gemeenten. Ook de kosten voor bezoek aan een peuterspeelzaal in een van de andere gemeenten worden gedeeltelijk door de betreffende gemeente gedragen.

Als u geen recht op kinderopvangtoeslag heeft, brengt Spelenderwijs u een inkomensafhankelijke bijdrage in rekening. Natuurlijk moet u wel kunnen aantonen dat u geen recht op de toeslag heeft. Hiertoe vult u een 'Verklaring inzake kinderopvangtoeslag' in. Ook moet u een inkomensverklaring (voorheen IB60-formulier) van de Belastingdienst overleggen. Als u aangifteplichtig bent, kunt u de Verklaring geregistreerd inkomen gratis aanvragen via de belastingtelefoon: 0800-0543.

Indien u en/of uw eventuele partner niet aangifteplichtig bent/is, kan en zal de Belastingdienst geen Verklaring geregistreerd inkomen verstrekken. In dat geval levert u de meest recente specificatie van uw salaris of uitkering, alsmede van uw eventuele partner, in.

Op basis van de door u verstrekte inkomensgegevens (van u en uw eventuele partner) wordt het voor u geldend tarief vastgesteld. Om deze bijdrage te bepalen, dient u de juiste gegevens te overleggen voordat uw kind geplaatst kan worden. De kindadministratie kan u hierover verder informeren.

Spelenderwijs zorgt voor de gemeentelijke financiering. U hoeft zelf dus geen contact met de gemeente op te nemen.

Aan de hand van het verzamelinkomen zoals vermeld op uw Verklaring geregistreerd inkomen of op een andere inkomensspecificatie kunt u in het overzicht Ouderbijdrage 2017 zien welk bedrag u in dat betreffende jaar per uur zelf aan Spelenderwijs betaalt. Per gemeente verschilt de ouderbijdragetabel. De juiste tabel kunt u raadplegen op de pagina Tarieven, klik vervolgens op de gemeente die voor u van toepssing is.

Indien u geen recht op de kinderopvangtoeslag heeft, adviseren wij u zo spoedig mogelijk de Verklaring geregistreerd inkomen van u en uw eventuele partner aan te vragen.