mijn
spelenderwijs

Spelenderwijs biedt in verschillende gemeenten peuteropvang aan. De Wet Kinderopvang regelt onder andere de financiering van deze opvang. Uitgangspunt voor de financiering is dat kinderopvang een zaak is van opvoeders, werkgevers en overheid. Opvoeders die werken of studeren en dit combineren met de zorg voor kinderen, kunnen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de overheid. Of en hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van de gekozen opvangvorm, uw inkomen en het aantal kinderen waarvoor u opvang heeft.
Bij Spelenderwijs zijn zowel kinderen van werkende ouders als kinderen van ouders die niet werken welkom. 

De kosten voor peuteropvang
De opvoeder ontvangt maandelijks een factuur voor de volledige opvangkosten op basis van de overeengekomen uren. Basisschoolvakanties en algemeen erkende feestdagen worden buiten beschouwing gelaten waardoor de hoogte van de maandelijkse factuur kan verschillen. 

De opvoeder betaalt het gehele bedrag aan Spelenderwijs. Als aan de voorwaarden van de Belastingdienst wordt voldaan, kunt u als opvoeder in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Deze toeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst en maandelijks op uw eigen rekening laten storten.

Als u geen recht op kinderopvangtoeslag heeft, brengt Spelenderwijs u een inkomensafhankelijke bijdrage in rekening. Op basis van de door u verstrekte inkomensgegevens (van u en uw eventuele partner) wordt het voor u geldend tarief vastgesteld. Deze tarieven, die per gemeente kunnen verschillen, kunt u lezen op de pagina tarieven.
Om uw bijdrage te bepalen, dient u de juiste gegevens te overleggen voordat uw kind geplaatst kan worden. De kindadministratie kan u hierover verder informeren.

VVE doelgroep
Voor peuters die op basis van een VVE-indicatie gebruik maken van een VVE-plaats betaalt de opvoeder een ouderbijdrage. De hoogte van deze bijdrage is onder andere afhankelijk van de van toepassing zijnde regeling voor een peuter.

De kosten van VVE kunt u per gemeente lezen op de pagina tarieven.

Kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang
Voor opvang bij de Kinderdagverblijven en/of BSO kunnen ouders die werken of studeren ook kinderopvangtoeslag krijgen van de overheid. 
De opvoeder ontvangt maandelijks een factuur voor de volledige opvangkosten. 
De opvoeder betaalt het gehele bedrag aan Spelenderwijs.
Als aan de voorwaarden van de Belastingdienst wordt voldaan, kunt u als opvoeder in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Deze toeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst en maandelijks op uw eigen rekening laten storten.

De tarieven worden bepaald op basis van het aantal overeengekomen uren en de opvangvorm, en kunnen bovendien verschillen per gemeente. Via de pagina's Kinderdagverblijven en Buitenschoolse opvang kunt u de tarieven raadplegen.

Kosten en betaling
De kosten worden maandelijks vooraf gefactureerd. Opvoeders betalen maandelijks de kosten aan Spelenderwijs. Afhankelijk van de opvangvorm, de locatie, de gemeente en de persoonlijke situatie van de opvoeder, kan de hoogte van de ouderbijdrage verschillen.
Op de pagina's met informatie over de verschillende opvangvormen treft u ook de actuele tarieven aan.