mijn
spelenderwijs

In veel peutercentra van Spelenderwijs wordt Voor- en Vroegschoolse Educatie aangeboden. Dat zijn speciale programma’s voor peuters die bij hun ontwikkeling extra ondersteuning kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een achterstand in de ontwikkeling. Of omdat er een grote kans is dat er een achterstand gaat ontstaan.

Extra-intensieve begeleiding van de peuter
Nederlandse gemeenten hebben een aantal criteria vastgesteld op basis waarvan kinderen kunnen deelnemen aan VVE. Het peutercentrum waar de peuter die extra ondersteuning nodig heeft naartoe gaat, ontvangt een financiële vergoeding. Zo kan Spelenderwijs ervoor zorgen dat de peuter extra-intensief begeleid wordt.

De peuter wordt niet alleen extra gestimuleerd op het gebied waarin dat nodig is, zoals bijvoorbeeld de taal, woordenschat of de motoriek, maar ook de andere ontwikkelingsgebieden krijgen extra aandacht. Dit is mogelijk doordat deze peuters vier dagdelen mogen deelnemen aan de zogenaamde VVE-activiteiten en doordat zij extra activiteiten aangeboden.

Elk VVE-programma heeft een andere aanpak
Niet alle VVE programma’s zijn hetzelfde. Elk programma heeft een andere aanpak, een andere manier van omgaan met de kinderen. De peutercentra van Spelenderwijs maken gebruik van het VVE programma Puk & Ko of Speelplezier. Bij de beschrijving van elke locatie leest u welk programma wordt gebruikt.

Gecertificeerde pedagogisch medewerkers
Belangrijk om te weten is dat de medewerkers gecertificeerd zijn en met het gekozen VVE-programma kunnen omgaan. Ze hebben ervaring en weten op welke manier ze de peuters op de beste manier kunnen stimuleren en zoveel mogelijk kansrijke momenten kunnen creëren. Voor alle peuters!

Het programma wordt toegepast tijdens het hele dagdeel dat de peuters aanwezig zijn, dus niet alleen op bepaalde momenten tijdens bepaalde spelletjes of oefeningen. Hierdoor biedt Spelenderwijs alle kinderen optimale ontwikkelingskansen en waardoor de kans op taal- en ontwikkelingsachterstand aanzienlijk wordt vermindert. Nog voordat de kinderen naar het basisonderwijs gaan!