mijn
spelenderwijs

Stein

Peutercentra

 • € 7,45 per uur.
 • De kosten worden rechtstreeks, maandelijks vooruit in rekening gebracht, op basis van het overeengekomen aantal uren dat uw peuter onze locatie bezoekt.
 • Basisschoolvakanties en algemeen erkende feestdagen worden bij berekening van de maandelijkse kosten buiten beschouwing gelaten en dus niet in rekening gebracht. De hoogte van de maandelijkse factuur kan hierdoor variëren.
 • Werkende opvoeders van peuters kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen via de Belastingdienst. 
 • Als u geen recht op kinderopvangtoeslag heeft, brengt Spelenderwijs u een inkomensafhankelijke bijdrage in rekening. Op basis van de door u verstrekte inkomensgegevens (van u en uw eventuele partner) wordt het voor u geldend tarief vastgesteld (bekijk voor 2018 de ouderbijdragetabel 2018 of voor 2017 de ouderbijdragetabel 2017). Om deze bijdrage te bepalen dient u de juiste gegevens te overleggen voordat uw kind geplaatst kan worden. De kindadministratie kan u hierover verder informeren.

VVE

 • De financiering van een VVE-plaats in de gemeente Stein is sinds 1 september 2016 onder de kinderopvangtoeslag gebracht.
 • Opvoeders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag betalen € 0,45 per uur voor een VVE-plaats.
 • Het uurtarief van een VVE-plaats voor opvoeders die voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komen, bedraagt € 7,45 per uur. 
 • De eerste 6 uur ouderbijdrage worden aan u in rekening gebracht. Hiervoor kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst en maandelijks op uw eigen rekening laten storten. De gemeente betaalt de ouderbijdrage voor de overige 6 uur volledig voor u rechtstreeks aan Spelenderwijs.
  Let op: als uw peuter onze locatie Kerenshöfke bezoekt, betaalt de gemeente 5,25 uur per week volledig en rechtstreeks aan Spelenderwijs.
 • Basisschoolvakanties en algemeen erkende feestdagen worden bij berekening van de maandelijkse kosten buiten beschouwing gelaten en dus niet aan u in rekening gebracht. De hoogte van de maandelijkse factuur kan hierdoor variëren.