mijn
spelenderwijs

Stein

Peutercentra

 • € 7,45 per uur.
 • De kosten worden rechtstreeks, maandelijks vooruit in rekening gebracht, op basis van het overeengekomen aantal uren dat uw peuter onze locatie bezoekt.
 • Basisschoolvakanties en algemeen erkende feestdagen worden bij berekening van de maandelijkse kosten buiten beschouwing gelaten en dus niet in rekening gebracht. De hoogte van de maandelijkse factuur kan hierdoor variëren.
 • Werkende opvoeders van peuters kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen via de Belastingdienst. 
 • Als u geen recht op kinderopvangtoeslag heeft, brengt Spelenderwijs u een inkomensafhankelijke bijdrage in rekening. Op basis van de door u verstrekte inkomensgegevens (van u en uw eventuele partner) wordt het voor u geldend tarief vastgesteld volgens de ouderbijdragetabel 2018. Om deze bijdrage te bepalen, dient u de juiste gegevens te overleggen voordat uw kind geplaatst kan worden. De kindadministratie kan u hierover verder informeren.

VVE

 • De financiering van een VVE-plaats in de gemeente Stein is sinds 1 september 2016 onder de kinderopvangtoeslag gebracht.
 • Opvoeders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag betalen € 0,45 per uur voor een VVE-plaats.
 • Het uurtarief van een VVE-plaats voor opvoeders die voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komen, bedraagt € 7,45 per uur. 
 • De eerste 6 uur ouderbijdrage worden aan u in rekening gebracht. Hiervoor kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst en maandelijks op uw eigen rekening laten storten. De gemeente betaalt de ouderbijdrage voor de overige 6 uur volledig voor u rechtstreeks aan Spelenderwijs.
  Let op: als uw peuter onze locatie Kerenshöfke bezoekt, betaalt de gemeente 5,25 uur per week volledig en rechtstreeks aan Spelenderwijs.
 • Basisschoolvakanties en algemeen erkende feestdagen worden bij berekening van de maandelijkse kosten buiten beschouwing gelaten en dus niet aan u in rekening gebracht. De hoogte van de maandelijkse factuur kan hierdoor variëren.

Afwezigheid door ziekte of vakantie
Ruilen ten gevolge van niet afgenomen, overeengekomen dagdelen is niet mogelijk. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als uw peuter ziek is of buiten de schoolvakanties of vrije dagen met vakantie is. Ook vindt er geen creditering plaats van de in rekening gebrachte kosten.